Volledig scherm
© Thinkstock

Verbod drones boven Zeeuwse natuur niet stiekem ingevoerd

MIDDELBURG - Het vliegverbod voor drones boven Zeeuwse natuurgebieden is niet stilletjes ingevoerd. Dat antwoordt de provincie op vragen van de PVV.

Eind december heeft de Statenfractie van de PVV vragen gesteld over een verbod om met drones te vliegen boven de waterrijke Natura 2000-gebieden in Zuidwest-Nederland: het Veerse Meer, de Oosterschelde, de Westerschelde, Saeftinge, Grevelingen, Haringvliet en Hollands Diep. Aanleiding was een verhaal in de PZC waarin professionele Zeeuwse gebruikers van drones klaagden dat het verbod stilletjes zou zijn ingevoerd. Ze vroegen zich ook af hoe het weren van drones valt te rijmen met het toelaten van speedboten.

Ontkenning

In antwoord op de PVV ontkent het dagelijks provinciebestuur dat het vliegverbod - dat geldt tot een hoogte van 300 meter - zonder kennisgeving is ingevoerd. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken hebben het vastgelegd in een beheerplan Deltawateren. Ontwerpen daarvan zijn medio 2015 gepubliceerd en eind 2016 zijn de definitieve beperkingsbesluiten nog eens ter inzage gelegd met een termijn van zes weken om bezwaar te maken. Ook is de Statencommissie Ruimte, waarin alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd, mondeling op de hoogte gesteld.

Speedboten

Voor speedboten gelden net zo goed beperkingen als voor drones, aldus Gedeputeerde Staten. "Zoals een maximum voor toelaatbare vaarsnelheid. Delen van de Deltawateren zijn gesloten voor recreatie dus ook voor pleziervaart."

De reden dat drones op een hoogte minder dan 300 meter verboden zijn is dat ze dieren kunnen opschrikken, met name vogels. "De silhouetwerking van een modelvliegtuig waaronder ook een drone wordt gerekend, is vergelijkbaar met die van roofvogels."

Het is overigens niet zo dat er geen drone meer boven de natuurgebieden mag vliegen. Dat kan wel degelijk, als er afstemming heeft plaatsgevonden met de provincie. Die kan op basis van de Wet natuurbescherming daarvoor toestemming verlenen.