Radicaal idee moet Zeeland wapenen tegen stijgende zeespiegel: ‘Splijt Oosterschelde met een dam!’

VIDEOCOLIJNSPLAAT - Het is een radicaal idee. Splits het Nationaal Park Oosterschelde in het midden door een dam. Behoud het water ten westen van de Zeelandbrug als natuurgebied. Laat het oostelijk deel langzaam verzoeten, zodat de landbouw royaal over zoet water kan beschikken. Leg op de dam naast de Zeelandbrug twee rijbanen aan en voìla, er ligt een vierbaansweg tot aan Zierikzee. Het idee van Siebe Kramer, voorzitter Nationaal Park Oosterschelde, krijgt veel bijval.

Heeft Kramer een klap van de molen gehad?  Nee, de scheidend voorzitter is bloedserieus. Hij heeft diep nagedacht over de gevolgen van de zeespiegelrijzing voor Zeeland en het natuurgebied de Oosterschelde in het bijzonder. Op persoonlijke titel lanceert hij een wild, maar tegelijkertijd doordacht idee. Daarmee wil de voormalige burgemeester van Kapelle een discussie losmaken over de toekomst van de zeearm in het licht van de klimaatverandering.