Noordbrug Middensluis in Terneuzen heeft te lijden onder het vele verkeer; automobilisten moeten er langzamer overheen

VIDEOTERNEUZEN - De noordbrug van de Middensluis op het sluizencomplex in Terneuzen slijt veel harder dan verwacht. Sinds de zuidbrug is gesloopt, moet al het wegverkeer via de verouderde noordbrug. Die heeft daar behoorlijk onder te lijden.