Volledig scherm
De nieuwe 'Bypass-Oostsluis' © Nieuwe Sluis

Nieuwe weg op sluizencomplex Terneuzen is klaar, projectteam vraagt om voorzichtigheid

TERNEUZEN - Een nieuwe weg is vrijdagmiddag geopend op het Terneuzense sluizencomplex, tussen de Midden- en Oostsluis. Het gaat om een tijdelijke weg, die de aanleg van permanente wegen mogelijk moet maken.

De weg, genaamd bypass Oostsluis, is aangelegd in het kader van de bouw van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen. De wegen op het sluizencomplex moeten hiervoor worden aangepast en komen rondom de Nieuwe Sluis hoger te liggen in verband van de verwachte zeespiegelstijging.

Het kost tijd om dit voor te bereiden. De nieuwe weg maakt het mogelijk alvast grondwerkzaamheden voor de nieuwe wegenstructuur uit te voeren.

Wennen

Het projectteam Nieuwe Sluis roept weggebruikers op extra alert te zijn en de snelheid aan te passen, omdat de verkeerssituatie tussen de Oost- en Middensluis is gewijzigd. En dat is wennen. Voor fietsers was de aanleg van de bypass Oostsluis al erg vervelend. Ze moesten op verschillende plekken de hoofdweg oversteken waar ze dat anders niet hoeven te doen. Automobilisten waren daar zeker in het begin niet op voorbereid.

De Nieuwe Sluis moet volgens planning in de loop van 2022 gereed zijn. Tot die tijd moet de bypass Oostsluis dienst doen. Daarna gaat het verkeer over de nieuwe, permanente wegen.