Volledig scherm
Een artists impression van het plan voor Brouwerseiland. © Zeelenberg Architectuur

Natuurorganisaties: Brouwerseiland is wel schadelijk

De aanleg van Brouwerseiland is wél schadelijk voor de natuur, voorzien vijf natuurorganisaties. Daarom maken ze bezwaar tegen de vergunning die het College van Gedeputeerde Staten (GS) eind vorig jaar verleende op basis van de Natuurbeschermingswet.

Natuurmonumenten, de Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland stappen als coalitie 'Bescherm de kust' naar de Raad van State.

Onderzoek
Ze vinden dat niet goed uitgezocht is wat de effecten zijn op de natuur. Van te voren zouden al maatregelen genomen moeten worden, om de schade van het recreatieproject te beperken. De gevolgen van uitstoot van stikstof, effecten van licht, geluid en landschapsverstoring zijn niet goed in beeld gebracht.