Kijk, zo ligt de Hedwigepolder er nu bij

videoKIELDRECHT -  Het is een van de gevoeligste kwesties in de Zeeuwse politiek: de omvorming van de Hedwige- en  (Belgische) Prosperpolder tot het buitendijks natuurgebied Grenspark Groot Saeftinghe.