Volledig scherm
Tegenstanders van het Brouwerseiland verspreiden de laatste weken volop flyers.

Is het Ibiza van de Grevelingen nog te stoppen?

Net nu de planvorming voor vakantie-eiland Brouwerseiland de laatste fase is ingegaan, ontwaakt het vasteland. Organisaties staan op hun achterste benen en in een paar weken tijd tekenden meer dan 7.000 mensen de petitie tegen ‘het Ibiza van de Grevelingen. Maar heeft dat nog wel zin?

1. Welke besluiten zijn al genomen over Brouwerseiland?
,,De gemeenteraad heeft in 2014 het einddocument vastgesteld. Daarin staat dat op hoofdlijnen is aangetoond dat Brouwerseiland een ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar plan is. Vervolgens heeft het college in 2015 de exploitatie-overeenkomst getekend. Het volgende besluit valt in april 2017, als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt.”

2. Is dat besluit definitief?
,,Vanaf dat moment is er nog maar één weg terug, en dat is via de Raad van State.”

3. En wat als de gemeenteraad het bestemmingsplan niet vaststelt?
,,Dan zou de ontwikkelaar kunnen zeggen: ik stop ermee, en dan blijft alles zoals het is. Of hij zegt: ik pas het plan zodanig aan dat de gemeenteraad wel akkoord gaat. Maar daarvoor moet de raad wel met heel goede argumenten komen.”

4. Houdt de gemeente rekening met dit scenario?
,,Nee. Tot dusver hebben wij aan al onze verplichte inspanningen kunnen voldoen. Gelet op de huidige politieke samenstelling hebben we geen reden te twijfelen of we hiermee kunnen doorgaan. Tussentijdse besluiten vonden ook steeds een meerderheid van de raad.”

5. Stel dat de gemeenteraad toch een ommezwaai maakt: kan de gemeente dan claims van de ontwikkelaar verwachten?
,,Dat kan altijd, maar daar zijn geen bedragen over afgesproken, zoals dat soms gebeurt. Het is ook niet waarschijnlijk, aangezien de gemeente zelf niet financieel in het project zit. Sterker nog, we declareren al onze kosten bij de ontwikkelaar. Van projectgroepen tot de tijd die ik steek in het beantwoorden van jouw vragen. Elk uur schrijven we op."

De tegenstanders: Word wakker!

Nadat de petitie tegen Brouwerseiland was gelanceerd, stond ook ineens Ria Geluk op de informatieavond over het bouwproject aan de Brouwersdam. En dan weten ze op Schouwen-Duiveland: nu moeten we oppassen.

Het zou namelijk niet voor het eerst zijn dat de oprichter van het Watersnoodmuseum iets weet tegen te houden op het eiland. Hoe prestigieus het project ook. Zo was zij uiteindelijk degene die het zorghotel bij de Schelphoek tegenhield. Dankzij haar protest had het windmolenpark aan de Gouweveersedijk één molen minder en als Ria er niet was, had Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas uit Zierikzee moeten vertrekken.

Nu is ze door heemkundige vereniging Stad en Lande gevraagd een zienswijze in te dienen tegen Brouwerseiland. En dat doet ze dan ook maar gelijk voor andere tegenstanders. ,,Dat valt niet mee hoor, zo’n zienswijze. Het moet schriftelijk, de procedure loopt tijdens de vakantie. De gemeente maakt het de mensen ontzettend moeilijk. Daarom help ik iedereen die daar om vraagt.”

Ria Geluk wil mensen wakker schudden. ,,Dit is onze enige kans op bezwaar en het kan maar tot 10 januari. Wat ik overigens belachelijk vind. Waarom zo’n haast? Zolang minister Schultz nog bezig is met het kustpact, verleent ze toch geen ontheffing voor bouwen op een kustwering. De gemeente kan dus toch nog niks doen. Dan kun je het besluit ook best uitstellen, tot iedereen de kans heeft gehad er nog eens goed over na te denken.”

Louis Beeke, die het initiatief nam tot de petitie, vestigt zijn hoop op de gemeenteraad. ,,Als die nog eens goed nadenkt en luistert naar bewoners en toeristen, dan is het besluit klip en klaar. Mensen willen Brouwerseiland niet. Punt.”