Volledig scherm
© Willem Staat

'Grondwater en ophoogmateriaal Perkpolder wordt gecontroleerd'

PERKPOLDER - De provincie werkt momenteel aan een pakket maatregelen die de nadelige gevolgen van het ophogen van de westelijke Perkpolder moeten voorkomen of beperken.

Dit blijk uit de beantwoording van Statenvragen door Zeeland Lokaal-fractievoorzitter Mark Faasse. De ZL-voorman wilde van Gedeputeerde Staten weten hoe wordt geborgd dat de bewoners en gebruikers van Perkpolder geen overlast krijgen van (grond)water, wat bovendien ook nog verontreinigd kan zijn omdat de polder wordt opgehoogd met licht tot matig vervuilde grond. Gedeputeerde Staten verwijzen in de beantwoording naar een in september vorig jaar uitgevoerd onderzoek waarin maatregelen worden voorgesteld die, na uitwerking, ook ter plaatse worden toegepast. Drainage van de grond is er daar een van. Volgens GS wordt de polder opgehoogd met ophoogmateriaal variërend van klasse AW (schone grond) tot maximaal Industrie Klasse 1. Volgens GS zitten hierin geen stoffen die kunnen oplossen in het grondwater. Desondanks wordt de grond tijdens de ophoogwerkzaamheden wel getoetst.
Belanghebbenden in het gebied houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. ,,Op papier zal het allemaal wel kloppen, maar we zijn benieuwd hoe het er in de praktijk zal lopen", zegt Marnix Verbrugge, akkerbouwer in Perkpolder. ,,Het gaat over zulke grote hoeveelheden grond die (per schip) aangevoerd gaan worden, dat het schier onmogelijk is dat allemaal te controleren. Bovendien horen we al sinds september niks meer en dat vinden wij ook zorgelijk."