Actievoerders tegen de ontpoldering, archieffoto 2017
Volledig scherm
Actievoerders tegen de ontpoldering, archieffoto 2017 © Camile Schelstraete

De Hedwigepolder was toch eens maar nooit weer? In de Staten zijn ze er niet gerust op

MIDDELBURG - Het spook van de ontpoldering waart nog steeds door Zeeland. De Statenfracties van SGP en Partij voor Zeeland zijn er niet gerust op dat er in de toekomst niet meer land onder water wordt gezet.

Dat bleek vrijdag tijdens een vergadering van de Statencommissie Ruimte. Joan van Burg (SGP) was gealarmeerd door het verslag van een vergadering van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie van 5 juni. Hij kreeg bijval van Gert-Jan Minderhoud (PvZ).

Niet robuust

Die laatste wees op de zinsnede dat ‘de natuur in het Schelde-estuarium nog niet voldoende robuust en veerkrachtig is’. Hij voegde daaraan toe dat de situatie er niet beter op wordt als Antwerpen vanwege uitbreidingsplannen ‘grond uit de haven in de Schelde blijft pleuren’. Minderhoud: ,,Zo komt ontpoldering in beeld. Wanneer is het een keer klaar?”

Van Burg vond de volgende zin in de notulen van de Scheldecommissie nog verontrustender. ,,Wij zijn van mening dat de natuur in het estuarium verbetering behoeft en dat de VNSC daar, samen met ons, actie voor moet ondernemen”, las hij voor. Hij zag dat als een aankondiging dat er meer nodig is dan tot nu toe is gebeurd in de Westerschelde.

Mordicus tegen

Gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA, natuur) antwoordde dat er ‘geen enkele indicatie is dat er moet worden ontpolderd’. De Zeeuwse vertegenwoordiger in de Scheldecommissie heeft aangegeven dat de provincie daar mordicus tegen is. Dat neemt niet weg dat op dit moment gewerkt wordt aan een lange termijnvisie, gaf een ambtenaar aan, en dat nog niet alles op orde is.

,,Blijkbaar wordt nagedacht over vervolgstappen", concludeerde Van Burg. Minderhoud was nog niet gerustgesteld. De Staten willen daarom nog een keer apart over het onderwerp vergaderen.