Volledig scherm
Het Ministerie van Economische Zaken © Wikipedia

25 miljoen euro uit Den Haag voor Zeeuwse economie

DEN HAAG - Het Rijk draagt 25 miljoen euro bij aan zes projecten om de Zeeuwse economie te versterken. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt door het ministerie van Economische Zaken. 

De provincie gaat proberen dat bedrag te verdubbelen. Ook het Zeeuwse bedrijfsleven betaalt mee, mogelijk tot 20 miljoen euro. Later dit jaar komt er nog meer geld uit Den Haag, voor andere projecten.

Het geld gaat naar bedrijven die samenwerken om de uitstoot van CO2 te verminderen, naar gezamenlijke laboratoriumfaciliteiten voor deltatechnologie, water en energie, naar de opleiding van gekwalificeerd personeel voor de windparken op zee, naar een testcentrum voor getijdenenergie in de Grevelingendam, naar de financiering van innovatie en naar aanjaaggelden voor samenwerking aan nieuwe technische ontwikkelingen.

De projecten vloeien voort uit het advies dat de commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland onder leiding van oud-premier Jan Peter Balkenende vorig jaar uitbracht. Anders dan hij opperde, wilde minister Henk Kamp de 25 miljoen euro niet in een algemeen Zeelandfonds storten. Samen met zijn collega Jeroen Dijsselbloem (Financiën) daagde hij de provincie in december uit met concrete projecten te komen. 

Uit een lijst van zestig aangedragen projecten, zijn er zes geselecteerd. Daarover is de afgelopen maanden intensief onderhandeld met de ambtenaren van Kamp. De helft van het geld is al in september beschikbaar, zodat de eerste projecten aan de slag kunnen. 

"Het kabinet vindt een economisch sterk Zeeland belangrijk", aldus Kamp in een persbericht. "De sectoren logistiek, industrie (chemie), Wind op Zee, toerisme, deltatechnologie en agro/food spelen daarbij allemaal een belangrijke rol. Dit programma toont aan hoe breed én kansrijk de Zeeuwse economie is. Het Rijk draagt dan ook graag bij aan de verwezenlijking ervan.“

Dit zijn de zes projecten:

1. Een Industrieel Infrastructuurfonds voor Smart Delta Resources (SDR). 

Bijdrage uit Den Haag: 1 miljoen euro.

SDR is een samenwerkingsverband van in Nederland en Vlaanderen. Via pijpleidingen worden reststoffen van het ene bedrijf gebruikt als energie voor het andere. Zo wordt de CO2-uitstoot beperkt. Het is hard nodig maar het duurt lang voor bedrijven hun investeringen terugverdienen. Vooral voor kleinere bedrijven bestaat behoefte aan een fonds om dit te ondersteunen. Het fonds moet een omvang krijgen van 10 miljoen euro. De provincie gaat daarvoor geld lenen, aan het Rijk wordt een bijdrage gevraagd van 1 miljoen euro, omdat het fonds een voorbeeldproject is voor andere regio's.

2. Aanjaaggelden Zeeland in stroomversnelling

Bijdrage uit Den Haag: 5 miljoen euro.

Het actieprogramma dat de commissie Balkenende opstelde voor de Zeeuwse economie heet Zeeland in stroomversnelling. Cruciaal daarin is de samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs/onderzoek om de structuur van de Zeeuwse economie te versterken. Zeeland wil een proeftuin worden voor nieuwe technische ontwikkelingen en daarvoor zijn onder meer haalbaarheidsstudies en verkenningen nodig. Een onafhankelijk commissie van deskundigen moet de aanjaaggelden toekennen. Gestreefd wordt naar een budget van maximaal 8 miljoen euro voor de periode tot en met 2019. De provincie probeert elk jaar een miljoen vrij te maken, aan het Rijk wordt 5 miljoen gevraagd. 

3. Joint Research Centre

Bijdrage uit Den Haag: 7 miljoen euro.

Voor alle partijen die in Zeeland werken op het gebied van deltatechnologie, water & energie en de biobased economy zijn gezamenlijke laboratoriumfaciliteiten nodig. Deels bestaan ze al (in Yerseke en Terneuzen) maar de kern moet in Middelburg komen, als onderdeel van het samenwerkingsverband tussen de HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt om uiteindelijk te komen tot een bètacollege (technische universiteit) in Zeeland. Er is 20,7 miljoen euro nodig. De provincie wil 5 miljoen betalen, Middelburg 1 miljoen, er moet 8,7 miljoen worden geleend en het Rijk is gevraagd 7 miljoen euro bij te dragen.

4. Wind op zee

Bijdrage uit Den Haag: 1,45 miljoen euro.

Er komen windparken voor de kust en daarom is er dringend behoefte aan goed opgeleide professionals. Het Centre of Expertise Water & Energy, MBO DeltaLAB Zeeland en Energy Port Zeeland spannen zich daarvoor in. Tot 2022 is 12 miljoen euro nodig om het onderwijs te verbeteren en gekwalificeerd personeel op te leiden. Van het Rijk wordt 1 miljoen euro gevraagd voor het Centre of Expertise Wind & Energy en 450.000 euro voor het MBODeltaLAB. 

5. Tidal Technology Center

Bijdrage uit Den Haag: 4,1 miljoen euro. 

Zeeland kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van getijdenenergie. Bij het testcentrum op de Grevelingendam kunnen verschillende soorten turbines worden gedemonstreerd. Daarvoor bestaat wereldwijd belangstelling. Er is haast bij, want de bouwwerkzaamheden moeten worden gedaan voor het stormseizoen, dat in oktober begint. Aan het Rijk is een bijdrage gevraagd van 4,1 miljoen euro.

6. Versterking innovatie (infrastructuur en fondsen)

Bijdrage uit Den Haag: 6,5 miljoen euro. 

Het ontwikkelingsbedrijf Economische Impuls Zeeland heeft diverse fondsen om startende en innovatieve ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Steeds meer bedrijven doen daarop een beroep. Om op dit gebied een flinke sprong te maken, moet er dus geld bij. De bestaande fondsen InnoGo en het Zeeuws Participatiefonds zouden ruimer in hun jasje moeten zitten en de oprichting van een (co)financieringsfonds voor investeringen tussen 250.000 euro en een miljoen is gewenst. Voor het stimuleren van innovatie is tot en met 2020 ruim 20 miljoen euro nodig. Er zijn al toezeggingen van provincie en bedrijven, van het Rijk wordt 6,5 miljoen gevraagd.

Er zijn nog meer voorstellen in de maak. Later dit jaar komt daarvoor ook nog geld beschikbaar, aldus het ministerie van Economische Zaken.