Volledig scherm
Er zijn niet genoeg appartementen van woningcorporaties om in de groeiende vraag te voorzien. © Shutterstock

Woonbond: alleenstaanden worden uitgesloten van sociale huur

Het kabinet wil de inkomensgrens voor alleenstaanden die recht hebben op een sociale huurwoning naar beneden brengen. Als je als alleenstaande meer dan 35.000 euro bruto per jaar verdient, kom je niet meer in aanmerking voor een huis met een huurprijs van maximaal 720 euro. 

De Woonbond pleit juist voor het verhogen van de inkomensgrens. Woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond spreekt over het uitsluiten van alleenstaanden voor de sociale huur. ,,Het gaat om een grote groep mensen die in de vrije huursector geen woning kunnen betalen en ook niet in staat zijn in hun eentje een huis te kopen. 140.000 huishoudens kunnen daardoor straks geen betaalbare woning vinden.”

Op 12 december debatteert de Tweede Kamer voor het eerst over het kabinetsvoorstel. De inkomensgrens zou volgens minister Kajsa Ollongren afhankelijk moeten zijn van de huishoudsamenstelling. Bij gelijke inkomens houden gezinnen na aftrek van de vaste lasten minder over voor woonkosten dan een eenpersoonshuishouden, zo beredeneert zij. Daarom wil ze de grens voor gezinnen naar 42.000 euro brengen. Voor eenpersoonshuishoudens gaat de inkomensgrens omlaag naar 35.000 euro. 

Het zit nu nog wat ingewikkelder in elkaar. Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80 procent van hun vrijgekomen huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 38.035 euro. 10 procent mag naar huishoudens met een inkomen tussen 38.035 euro en 42.436 euro en 10 procent mag naar hogere inkomens. Volgens het ministerie wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook deze iets hogere inkomens te bedienen. 

Verder benadrukt het ministerie dat er ook in het wetsvoorstel ruimte blijft voor ‘lokaal maatwerk'. Een woordvoerder: ,,Mocht een gemeente kampen met bijvoorbeeld een tekort aan leraren, dan kan ze beslissen om voor deze specifieke doelgroep toch sociale huurwoningen toe te wijzen. Ook als het inkomen hoger ligt dan de grens.”

Alleenstaande starters en senioren

Zeker alleenstaande starters zijn de dupe, zo waarschuwt de Woonbond. ,,Je kunt wel zeggen dat het probleem voor mensen met een lager inkomen dan 35.000 euro groter is, maar dat heeft het kabinet dan zelf gecreëerd door de sociale huursector klein te houden. Het punt is dat starters niet aan een woning komen. Senioren die kleiner willen gaan wonen, komen er met een inkomen hoger dan 35.000 euro ook niet meer voor in aanmerking. Zij houden dan een groter huis bezet, waardoor deze wijziging ook doorstromers treft.”

Quote

Onze leraren, politie­agen­ten en verpleeg­kun­di­gen worden de steden uit gejaagd

Henk Nijboer, Tweede Kamerlid PvdA

Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) is alvast kritisch op de kabinetsplannen, met dezelfde argumenten als de Woonbond. Hij pleit voor het verhogen van de inkomensgrens. ,,Onze leraren, politieagenten en verpleegkundigen worden de steden uit gejaagd”, zegt hij. ,,Ze zijn nu vaak meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan wonen. Wat mij betreft zou juist deze doelgroep ook recht moeten hebben op een sociale huurwoning, tot een inkomen van 50.000 euro. Uiteraard in combinatie met andere maatregelen, zoals investeren in een grotere sociale huursector, zodat de wachtlijsten uiteindelijk gaan slinken en niet nog groter worden.” 

Het probleem wordt overigens deels veroorzaakt door de steeds grotere groep alleenstaanden in Nederland. Volgens Centraal Bureau Statistiek komen er tot 2030 bijna een half miljoen eenpersoonshuishoudens bij.