Volledig scherm
De loden leidingen bij de keuken kun je het beste als eerste vervangen, tipt Techniek Nederland. © Shutterstock

‘Loden leidingen vervangen begint bij keukenkraan’

Als het aan Techniek Nederland ligt, komt er snel een subsidie om ook in huizen loden drinkwaterleidingen te vervangen. Die zijn namelijk slecht voor de gezondheid. Als huiseigenaren zelf actie willen ondernemen, kunnen ze het beste bij de keukenkraan beginnen.

Utrecht en Rotterdam gaan een grootscheepse controle uitvoeren bij gemeentelijke gebouwen om vast te stellen of er sprake is van loden waterleidingen. Water uit loden leidingen kan schadelijk zijn voor de gezondheid, in het bijzonder voor zwangere vrouwen, baby’s en jonge kinderen.

Voor de installateurskoepel Techniek Nederland is het probleem niet nieuw. ,,Installateurs adviseren hun klanten al jarenlang om loden leidingen te vervangen’’, zegt voorzitter Doekle Terpstra. ,,Het gezondheidsrisico is groot, maar woningeigenaren hikken vaak aan tegen de kosten van nieuwe leidingen.’’

Quote

Het gezond­heids­ri­si­co is groot, maar woningeige­na­ren hikken vaak aan tegen de kosten

Doekle Terpstra, Techniek Nederland

Flessen water

Naar schatting zijn in Nederland in zo’n 100.000 tot 200.000 oude woningen de loden leidingen nooit vervangen. In deze leidingen kunnen kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater komen. In november luidde de Gezondheidsraad de noodklok en drong aan op het zo snel mogelijk saneren van de loden leidingen. In afwachting daarvan adviseerde de raad bewoners van oude huizen flessenwater te gebruiken voor zwangere vrouwen, zuigelingen die flesvoeding krijgen en jonge kinderen.

Is het vervangen van alle leidingen in een woning te kostbaar, dan adviseren installateurs om in ieder geval de leiding te vervangen die uitkomt bij de keukenkraan. Het gezondheidsrisico is daar het grootst. Techniek Nederland vindt verder dat het in ieder geval verplicht moet worden om de aanwezigheid van loden leidingen bij verkoop of verhuur van een woning te melden. Terpstra: ,,Een verbouwing of verhuizing is het handigste en voordeligste moment om loden leidingen te vervangen door kunststof of koper.’’