De prijs van nieuwbouwwoningen stijgt momenteel hard in Nederland.
Volledig scherm
De prijs van nieuwbouwwoningen stijgt momenteel hard in Nederland. © ANP XTRA

Huizenprijs stijgt in Nederland sneller dan in rest van Europa

Nederlandse nieuwbouwhuizen worden elk jaar stukken duurder. In 2018 nam de prijs met liefst 13 procent toe. Dat is erg veel in vergelijking met de rest van Europa; alleen in Slovenië stegen de prijzen meer. Bezien in een periode van tien jaar blijft de ontwikkeling van de gemiddelde huizenprijs echter achter: die ging 4 procent omhoog, terwijl die in Europa wel 12 procent steeg.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die de Nederlandse ontwikkeling vergeleek met andere Europese landen. De financiële crisis van 2008 echode lang door op de Nederlandse huizenmarkt. Na een daling van zo’n 20 procent in de jaren 2012-2013 liepen de huizenprijzen ook weer relatief snel op in Nederland. Het kan ook anders. Kijk naar Spanje. Daar is de huizenprijs ruim 19 procent onder het niveau van 2008.

De huizenmarkten tonen dan ook grote verschillen. In Nederland heeft bijna 70 procent van de bevolking een eigen woning. Daarmee staat Nederland binnen de Europese Unie onderin de ­ranglijst. Vooral in de voormalige Oostbloklanden is het eigenwoningbezit relatief hoog:

Volledig scherm
© CBS

In geen enkel land zijn er zo veel woningeigenaren met een hypotheek of lening voor die woning als in Nederland. Ook in Zweden en Denemarken zijn er relatief veel huizenbezitters met een hypotheek, maar in de meeste andere EU-landen is het aantal relatief half zo groot als in Nederland. In Roemenië hebben overigens bijna alle huishoudens een eigen woning, veruit het grootste deel zonder lening.

Minder verhuizingen dan gewild

Uit andere onderzoeken over de woningmarkt blijkt dat de huizenprijs nu al niet meer zo snel stijgt als vorig jaar. De verwachting is wel dat het einde pas in 2021 in zicht komt. Nu al zijn er minder transacties en verhuizingen. Dat heeft ook met het trage tempo te maken waarin nieuwbouw tot stand komt. In Nederland willen veel mensen verhuizen, maar de geschikte woning is er gewoonweg niet, of ze kunnen hem niet betalen.

Dat probleem is het grootst onder starters, zeker nu studenten een hoge studieschuld opbouwen. Jongeren blijven daarom langer thuis wonen dan voorheen. Uit het Europese onderzoek van CBS komt naar voren dat nestverlaters in Nederland toch relatief jong zijn. Alleen in Scandinavische landen en Frankrijk gaan jongeren eerder het huis uit. Op elke leeftijd en in alle EU-landen wonen jongens langer thuis dan meisjes. In twaalf EU-landen woont meer dan 90 procent van de jongens thuis tot hun vijfentwintigste. Van de Nederlandse jonge mannen woont 74 procent thuis, van de jonge vrouwen 65 procent.

Volledig scherm
© CBS

Bekijk hieronder hoe het komt dat starters lastig aan een eigen huis komen: