Volledig scherm
© ANP

Bouw- en woningsector balen van spoedwet stikstof, maar willen toch dat hij komt

De spoedwet stikstof moet snel worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, ondanks alle terechte bezwaren. Met die dubbele boodschap proberen bouworganisaties PvdA en GroenLinks over te halen, nu die politieke partijen tegen dreigen te stemmen.

De bouw- en woningsector denken dat de wet ‘met grote inspanningen van alle betrokken partijen enige tijd voor een aantal projecten soelaas bieden’. Daarmee koopt de politiek slechts tijd, zeggen de schrijvers van een gezamenlijke brief. Want de zeven grote brancheorganisaties die met het statement komen, zijn het erover eens dat de wet nog geen goede oplossing geeft voor de stikstofcrisis.

Natuurherstel

Bouwend Nederland, Aedes, NVB-Bouw, IVBN, Woonbond, NVM en Neprom zijn uiterst kritisch over de ‘Spoedwet aanpak stikstof’. Volgens hen is de spoedwet niet meer dan een eerste stap die erg laat komt, uiterst gecompliceerd is en veel onzekerheid laat bestaan. Ze pleiten voor een veel ingrijpender pakket aan maatregelen en een omvangrijk natuurherstelplan om ervoor te zorgen dat de beschermde natuurgebieden weer in ‘een gunstige staat’ komen.

De spoedwet waarmee het kabinet de stikstofcrisis te lijf wil gaan, dreigt te stranden in de Eerste Kamer. Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA overwegen tegen te stemmen, omdat zij vinden dat de wet juridisch rammelt en er te weinig wordt gedaan voor de natuur. Vandaag en morgen vergadert de Tweede Kamer over de wet, waarin regels staan voor stikstofarm veevoer, de mogelijkheid om een drempelwaarde voor stikstofuitstoot in te voeren en de invoering van een stikstofregistratiesysteem.

Eerste Kamer

Het kabinet gaat ook de snelheid op snelwegen verlagen naar 100 kilometer per uur, maar dat kan geregeld worden zonder nieuwe wet. Voor de andere maatregelen - waardoor ook enkele grote infrastructurele projecten kunnen doorgaan - is de spoedwet nodig. In de Tweede Kamer stemt waarschijnlijk een meerderheid vóór, met regeringspartijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP erbij. Maar in de Eerste Kamer komt de coalitie zes zetels tekort voor een meerderheid. In de senaat is steun nodig van PvdA, GroenLinks, Forum voor Democratie of een groepje kleinere partijen.

,,Deze wet is juridisch wankel en de natuur wordt er niet beter door beschermd, maar juist sléchter’’, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij wijst op een advies van de Raad van State, waarin staat dat de spoedwet geen oplossing biedt voor de stikstofcrisis. ,,Daar komt bij dat deze wet het mogelijk maakt om bepaalde bouwprojecten zonder natuurvergunning uit te voeren’’, zegt Klaver. In het debat was zijn collega Laura Bromet nog harder. Ze noemde de wet ‘een marketingtruc van het kabinet’, waarmee het alleen maar lijkt alsof er echte stikstofmaatregelen worden.