Volledig scherm
© Thinkstock

Politiek Altena spreekt over drugsproblematiek

ALTENA - Geen beleidsplan, maar concreet aan de slag gaan. Die boodschap gaf de politiek gisteravond aan mee B en W over de aanpak van de drugs- en alcoholproblematiek in de gemeente Altena.

Aanleiding was een raadsinformatiebrief waarin het college inzicht geeft in de speerpunten en aanpak van de drugsproblematiek onder jongeren in de gemeente. De speerpunten zijn jongeren voorlichten, hen weerbaarheidstraining aanbieden en in gesprek gaan met jongeren, hulpverleners en ouders, En, zo werd duidelijk in de Altenatafel, lang niet alle fracties zijn te spreken over wat er tot heden is gebeurd. De SGP noemde het zelfs teleurstellend en sprak van een magere brief. Volgens deze fractie is er meer nodig dan het geven van voorlichting. “Concrete stappen moeten worden gezet en er moet een duidelijke kartrekker zijn,” zei Peter Noordergraaf.

De VVD’er Pim Bouman pleitte ervoor breder te kijken door niet alleen de vraagkant, maar ook de aanbodkant aan te pakken. “In de gemeente zijn er personen die drugs produceren en verkopen. Er geld aan verdienen. Die moeten worden aangepakt.” John Bakker (AltenaLokaal) was het daar mee eens. “Hard aanpakken, zorgen dat het niet meer te koop is en alstublieft geen beleidsstukken, maar een plan van aanpak zodat we aan het eind van het jaar aan de slag kunnen.” Hij noemde brief overigens wel een goede start wat betreft de preventie. Marjan van der Meij (ChristenUnie) miste een overkoepelend geheel en benadrukte de kracht van Altena te benutten. Wel zag ze graag de preventieve en repressieve maatregelen, die ze zeker belang vond, van elkaar los te koppelen.

Jade Buchholtz ( CDA) adviseerde niet over, maar met de jongeren te spreken.

Wethouder Paula Jorritsma (Progressief Altena) kon zich voor een belangrijk deel in de opmerkingen vinden. “Ook wij vinden het belangrijk aan de slag te gaan. De roep om handhaving is terecht.” Op 27 juni is er een bijeenkomst met de kerken die volgens haar ook een belangrijke rol in deze problematiek hebben. Verder gaat ze bekijken of de gemeentelijke sportcoach nog meer hierin kan betekenen. En de oproep om met jongeren te blijven praten, neemt ze ter harte. Kortom de gemeente is nu aanzet, waarbij, zei ze, geluisterd wordt naar wat in de dorpen leeft. Ze beloofde in de komende herfst met een plan van aanpak te komen.