Volledig scherm
De Altena Road Runners trainen nu op de weg. © Archieffoto

Nog veel vragen over komst atletiekbaan en verplaatsing paardensportvereniging Altena

ALTENA - Het plan om achter het Altena College de atletiekaccommodatie voor Altena Road Runners te realiseren, lijkt te kunnen rekenen op steun van de politiek. Dit moet dan gebeuren in samenhang met de verplaatsing van de paardensportvereniging De Nieuwe Roef naar de locatie Roef 5 in Sleeuwijk. Raadsleden moeten nog een definitief besluit nemen. 

Het omvangrijke plan werd dinsdagavond vooral besproken met de bedoeling om voldoende geïnformeerd te zijn voor de besluitvorming. Vertegenwoordigers van beide verenigingen grepen de kans aan om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De verenigingen gaven aan voor honderd procent achter het plan te staan. Een plan, dat uiteindelijk duurder uitvalt dan eerder gedacht. Vandaar dat van de raad gevraagd wordt hiervoor 958.000 euro extra uit te trekken.

Quote

Wat gebeurt er als niet aan de verplich­tin­gen kan worden voldaan?

Peter Noordergraaf (SGP)

De financiële opzet van het plan gaat ervan uit dat de paardensportvereniging zelf 100.000 euro bijdraagt in de vorm van bijvoorbeeld zelfwerkzaamheid. Sommige raadsleden hadden er bedenkingen bij of dit zal lukken, temeer daar die bijdrage als een harde eis in de financiële onderbouwing van het project staat.

Aaf Bos van de paardensportvereniging reageerde dat dit voor de vereniging best gevoelig ligt, maar zag het niet als een probleem. ,,We kunnen heel veel zelf doen.”

Peter Noordergraaf (SGP) vroeg zich af waarom de gemeente het al beschikbare bedrag van 625.000 euro niet aan de vereniging geeft met de mededeling dat de accommodatie voor dat bedrag gerealiseerd moet worden. ,,En wat gebeurt er als het werk al volop aan de gang is en niet aan de verplichtingen kan worden voldaan?”, voegde hij er nog aan toe.

Lastig

Wethouder Peter van der Ven (AL) gaf toe dat dit lastig is. ,,Ik verwacht niet dat dit gebeurt.” Hij gaf ook aan dat de paardensportvereniging, voordat de raad een besluit neemt, zwart op wit moet aangeven hoe ze die eigen bijdrage vorm gaat geven.

Ook Altena Runners moet een deel in zelfwerkzaamheid doen en dat is volgens de wethouder geen probleem. Het paviljoen wordt in eigen beheer gebouwd.

Jan Kolff (VVD) had nogal wat kritische vragen bij de nieuwe accommodatie voor de paardensportvereniging. Vragen die erop neer kwamen of het wel realistisch is. Hij vroeg zich af of onderzocht is of samengewerkt kan worden met een manege in de Biesbosch die nog ruimte over heeft. Of het plan uiteindelijk ook uitgevoerd kan worden, is ook nog afhankelijk van de medewerking van de provincie die het bestemmingsplan moet goedkeuren. Volgens wethouder Van der Ven is er overleg geweest. Hij verwacht geen problemen, maar een concreet ja is er niet.

Volledig scherm
Archieffoto © Teus Van Tilborg