SECTIE

Lifestyle

Meer video's

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media

Tjoapack in Etten-Leur verdubbelt haar eigen capaciteit

21 juni 2022

De grootste Nederlandse verpakker van farmaceutische producten, Tjoapack in Etten-Leur, heeft met een investering van 10 miljoen euro de capaciteit recent verdubbeld. Dat was noodzakelijk om aan de sterk groeiende internationale vraag naar geneesmiddelen te kunnen voldoen.