SECTIE

Lifestyle

Meer video's

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media

Dijkfeest in Espel na twee jaar corona eindelijk weer

24 juni 2022

De voorbereidingen voor het Dijkfeest in Espel zijn weer in volle gang. De organisatie ervan heeft twee jaar stilgelegen, omdat het vanwege het coronavirus niet door kon gaan. Organisator Jorrit Wielenga is naar eigen zeggen het organisatievermogen niet kwijtgeraakt in die twee jaar. BEELD: Wim Schluter en Freddy Schinkel