Werkbezoek van HM de koningin aan het rampgebied

11 januari 2023

Tweedaags werkbezoek van koningin Juliana aan opbouw- en herstelwerkzaamheden in het rampgebied van de overstromingsramp. Ze bezoekt o.a. Ouwerkerk, waar ze in de tijdelijke ambtswoning, een woonwagen, van burgemeester Romein wordt ontvangen. Vervolgens bezoekt ze noodwoningen in de Zuider Nieuwlandpolder bij Zierikzee, een kleine openluchttentoonstelling van het bouwplan in Kerkwerve en het afgraven van zout zand in de Schouwense polder. Tot slot vertrekt ze per boot uit Burghsluis.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media