Onderwijsminister Wiersma: Optreden tegen informele scholing

18 november 2022

Onderwijsminister Dennis Wiersma is bezig met een wetsvoorstel om problematische informele scholing tegen te gaan. 'Kinderen leren naast reguliere scholing bijvoorbeeld een taal en dat is prima. Maar we kennen ook verhalen waarbij dingen worden bijgebracht die haaks staan op dat wat in de reguliere scholing wordt bijgebracht', stelt de minister.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media