Is er gelijke borstkankerzorg in Nederland?

3 februari 2019

Geneticus Margreet Ausems zegt in het televisieprogramma De Nieuwe Maan dat vrouwen met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd te zijn op poliklinieken. "Het gesprek is moeilijker".

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media