In beeld: de drukte op het kruispunt met de Kettingbrugweg

20 januari 2023

Een snelle fietsroute van Glanerbrug tot Nijverdal, zonder gelijkvloerse kruisingen en met voorrang voor de fietsers. Het masterplan voor de fietssnelweg F35 was ambitieus, de uitvoering bleek weerbarstiger. Met op sommige plekken (zeer) gevaarlijke kruisingen, waar het regelmatig misgaat. BEELD: Wouter Borre

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media