Hoe werken fillers en hoe kun je ze veilig plaatsen?

31 juli 2022

Fillers komen steeds meer voor. Fillers in je lippen of onder je ogen: je hoort het steeds vaker. Maar hoe werken fillers? En hoe gevaarlijk zijn ze? Tom Decates is cosmetisch arts bij het Erasmus MC. Hij plaatst én verwijdert regelmatig fillers, want hij ziet in de praktijk vaak dat het mis is gegaan met het zetten ervan. Daarom legt hij in dit College uit hoe fillers werken en hoe je de gevaren ervan tot een minimum kan beperken.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media