Examenvlog #2: Start van de examens

3 februari 2019

Maak kennis met Marije van Duuren, 19 jaar, eindexamenkandidate op de sportacademie én de komende weken onze eindexamenvlogster. Deze week beginnen haar examens dan echt.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media