Door inflatie kopen we minder: beïnvloedt dat ons geluk?

20 oktober 2022

Inflatie, hoge gasprijzen en dure boodschappen: het leven wordt alsmaar duurder. Je koopt waarschijnlijk niet zo snel meer een nieuwe telefoon of een extra paar schoenen. Maar hoe erg is dat eigenlijk? Maken spullen gelukkig? Professor Nele Jacobs, levenslooppsycholoog aan de Open Universiteit, geeft antwoord op die vragen in deze Werkplaats van de Universiteit van Nederland.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media