Watertekort: verandert Nederland in een dorre vlakte?

3 augustus 2022

Nederland is er op ingericht om water zo snel mogelijk af te voeren. Vroeger regende het gelijkmatiger, en functioneerde het systeem waarbij water zo snel mogelijk werd afgevoerd. Alleen met de huidige extremen werkt dit verdroging enkel in de hand, met alle gevolgen van dien.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media