SECTIE

Nieuws

Meer video's

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media

Sjaak wordt 100 en heel Reek viert feest

26 mei 2022

Sjaak van Tilburg kijkt naar de stoet Reekse dorpsgenoten die op deze Hemelvaartsdag zijn 100ste verjaardag mee komen vieren.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media