Volledig scherm
Foto ter illustratie © ANP

Zorgen over luchtkwaliteit: Oirschot wil extra studie A58

OIRSCHOT - College, politiek en inwoners willen meer informatie over de gevolgen van de verbreding van de A58. Op die manier willen ze goed beslagen ten ijs komen richting Rijkswaterstaat.

De gemeente Oirschot en de GGD starten waarschijnlijk op korte termijn een extra onderzoek naar de impact van de verbreding van de snelweg A58. Politieke partijen, college van B en W en inwonersgroepen hebben behoefte aan meer informatie over risico's op het gebied van geluid en luchtkwaliteit. De gegevens kunnen dan ingezet worden om de lobby richting Rijkswaterstaat kracht bij te zetten.

Oirschot maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de verbreding van de A58 op de leefbaarheid in het dorp. Vanmiddag is er een nieuwe bijeenkomst van het 'Pact van Oirschot', waarin de politieke partijen, wijk- en buurtverenigingen en wethouder Jan Heijman zich hebben verenigd. Gezamenlijk proberen zij bij Rijkswaterstaat het maximale eruit te halen als het gaat om maatregelen om de overlast te beperken. In de bijeenkomst zal besproken worden welke onderzoeksvragen in de nieuwe studie aan de orde moeten komen.

Wat kan wel en wat niet?

Zo zijn er bijvoorbeeld veel vragen over de zogenoemde 300-meter-zone. Binnen die afstand van de snelweg zou er nauwelijks nog iets mogelijk zijn qua bouw en verbouw. De gemeente wil precies weten: wat kan wel en wat kan niet? Ook wil het Pact meer helderheid over het 'saldo-nul'. Rijkswaterstaat heeft gesteld dat de nieuwe snelweg niet tot een verslechtering van de leefbaarheid mag leiden. Maar welke uitgangswaarden worden precies gebruikt? Op de achtergrond speelt ook nog dat partijen meer informatie willen over gevolgen - financieel en qua leefbaarheid - van een verdiepte ligging of aquaduct, al lijkt dat een gepasseerd station.

De GGD heeft begin vorig jaar een advies opgesteld over de vraag hoe Oirschot gezondheid belangrijk kan maken op weg naar een besluit over de A58. Dinsdagavond werd de raad daarover bijgepraat. Het lijkt erop dat Oirschot iets meer tijd krijgt voor het nu voorgestelde vervolgonderzoek. Rijkswaterstaat zou aanvankelijk deze maand al met een ontwerp-tracébesluit (OTB) komen, maar dat is onhaalbaar gebleken. Het OTB komt nu waarschijnlijk kort voor de zomer.

In december heeft wethouder Heijman verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Oirschot. Inmiddels heeft ze aangegeven daar geen tijd voor te hebben. Wel komt een hoge vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat langs. Heijman neemt daar echter geen genoegen mee. ,,Wij hebben niet zomaar een vraag, we hebben hier een groot probleem, dat alleen maar urgenter zal worden. We willen dat met de minister zelf bespreken. Dat zal ik haar opnieuw vragen."