Tegenstanders van de bomenkap langs de N395 spreken in tijdens de commissie Ruimte. Vlnr. Mieke Hendrikx (B-team), Cor Luijsterburg (VNMH) en Ad van Korven (Wij-Wel).
Volledig scherm
Tegenstanders van de bomenkap langs de N395 spreken in tijdens de commissie Ruimte. Vlnr. Mieke Hendrikx (B-team), Cor Luijsterburg (VNMH) en Ad van Korven (Wij-Wel). © Erik van Hest / BD

Harde botsing wethouder Van de Loo en tegenstanders bomenkap N395 Diessen

HILVARENBEEK - Tegenstanders van de kap van 180 bomen langs de N395 bij Diessen stappen naar de bestuursrechter. Dat kondigden zij donderdag aan tijdens een informerende vergadering, die soms dreigde te verzanden in een gênante partij bekvechten.

De publieke tribune zat uitzonderlijk vol donderdag bij de commissie Ruimte. Het waren tegenstanders, maar ook voorstanders van de voorgenomen kap van 180 bomen langs de Beerseweg bij Diessen. Ze kwamen luisteren naar de uitleg van wethouder Ted van de Loo over het collegebesluit om de kapvergunning te verlenen. Wat de toehoorders voorgeschoteld kregen was geen reclame voor de Hilvarenbeekse politiek.

Deuk in imago

De 180 bomen langs de N395 moeten wijken voor een herinrichting van de weg door de provincie. Voornaamste doel is de verbetering van de veiligheid. Bomen die nu dicht tegen de rijbaan staan worden gekapt. 110 kleinere bomen worden op grotere afstand van de weg herplant en nog eens 75 bomen worden herplant in een groengebied bij Haghorst.

Drukte op de publieke tribune bij de commissie Ruimte.
Volledig scherm
Drukte op de publieke tribune bij de commissie Ruimte. © Erik van Hest / BD

Het Diessense belangenorgaan Wij-Wel, de Vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek (VNMH) en het B-Team (een adviesorgaan) spraken in niet mis te verstane bewoordingen hun afkeur uit over de kapvergunning. 12 jaar lang voelden ze zich gesteund in hun strijd tegen de kap. Nu voelen ze zich gepasseerd. ,,De trots op onze gemeente is omgeslagen in teleurstelling”, zei Mieke Hendrikx van het B-Team. Cor Luijsterburg (VNMH) zei dat het imago van Hilvarenbeek als gemeente met veel burgerparticipatie een flinke deuk heeft opgelopen. Ad van Korven (Wij-Wel) sprak van ‘handjeklap met de provincie’ en ‘een misser’. De drie partijen stappen naar de rechter.

‘Handjeklap’ doet zeer

Quote

U heeft toch onderhan­deld met de provincie? Loopt u weg voor uw verantwoor­de­lijk­heid?

Ad van Korven (Wij-Wel)

Wethouder Van de Loo benadrukte dat de kapvergunning niet ‘zijn’ besluit alleen was, maar dat van het hele college. ,,Ik voer het besluit uit”, zei hij. Dat bevreemde Van Korven. ,,U heeft toch onderhandeld met de provincie? Loopt u weg voor uw verantwoordelijkheid?”

Van de Loo wees erop dat het Beekse college in 2013 al een positieve houding had ten opzichte van de kapvergunning. Het huidige besluit kwam volgens Van de Loo na een grondige analyse van onder meer de verkeersveiligheid. ,,Het doet mij zeer dat er gesproken wordt over handjeklap”, zei Van de Loo. ,,Het is een goed besluit waar het college achter staat.”

Spervuur

Hij kreeg vervolgens een spervuur aan vragen te verwerken van Silvia Bloemsma (LEV). Waarom waren de fracties niet in een openbare bijeenkomst geïnformeerd? Waarom kwam er geen spoeddebat toen er veel weerstand bleek te zijn? Ze richtte ook haar pijlen op HOI Werkt, dat te weinig zou hebben gedaan, wat door fractievoorzitter Gon Boers krachtig werd tegengesproken.

Bloemsma trok zo fel van leer dat Clemens Veraa (CDA) de voorzitter vroeg om in te grijpen. ,,De toon is zo agressief. Dat is toch niet nodig?” Dat viel weer verkeerd bij Bloemsma. ,,Ik ben niet agressief, ik ben duidelijk”, zei ze.

Gemeenschapslijst en VVD probeerden tussen het gekibbel door nog wat helderheid te krijgen over de overeenkomst tussen de gemeente en de provincie. In ruil voor de kapvergunning kijkt de provincie mee naar oplossingen rond de N269. Cees van Hoof (Gemeenschapslijst): ,,Wat als de kap niet door gaat? Stort de deal dan als een kaartenhuis in elkaar?” Maar dáár wilde Van de Loo niet op vooruit lopen.

Schuif met de balk om de huidige situatie van de N395 en de situatie na de kap te vergelijken.