Feest van Buren van de Brandweer in The Inside
Volledig scherm
Feest van Buren van de Brandweer in The Inside © Facebook Buren van de Brandweer

Dwangsommen voor The Inside, maar de buurt wil dat Oisterwijk vergunning opschort

UPDATE (brief buurt)OISTERWIJK - De overlast van een feest bij The Inside was afgelopen maandag  in Oisterwijk geen incident. Dat vinden bewoners van de Heusdensebaan, die de exploitanten ‘misleiding’ verwijten. Ze roepen de gemeente Oisterwijk op om de omgevingsvergunning voor het horecabedrijf in te trekken. Maar het lijkt bij twee dwangsommen te blijven.

,,Of op z'n minst opschorten", vindt Han Koopmans, die samen met Jan van Doorn al drie jaar het verzet vanuit de buurt tegen de 'disco’ aanvoert. ,,Het was maandag echt niet normaal. Om half twee 's nachts werd er bij mij aangebeld. Eieren zijn tegen een raam gegooid. En van een brandweerwagen die als tapauto werd gebruikt ging de sirene meerdere keren af.”

Erik Haenen van The Inside beaamt dat er maandag een en ander is misgegaan, maar zijn boetekleed overtuigt Koopmans niet: ,,Hij spreekt van een besloten feest. Niet waar. Het ging om het vijfjarig bestaan van een groep rappers uit Kaatsheuvel, genaamd Buren van de Brandweer. Bij de Gall & Gall in Kaatsheuvel kon je aan kaarten komen.”

Quote

Eieren zijn tegen een raam gegooid

Han Koopmans

Verder kan Koopmans niet geloven dat Haenen vergeten is de party bij de gemeente aan te melden. ,,Zo'n groot feest zie je echt niet over het hoofd.”

Volgens Haenen gaat het van de 50 feesten bij The Inside 49 keer goed. Die score wordt ook betwist door Koopmans en Van Doorn. Ze verwijzen naar eerdere boetes voor het bedrijf.  

‘Harde bastoon’

De gemeente Oisterwijk heeft al geconcludeerd dat er maandag geluidsnormen zijn overschreden. Volgens Haenen viel dat tijdens het feest mee. Uit mailverkeer met de omgevingsdienst blijkt echter dat Jan van Doorn al om 23.49 uur een ‘harde bastoon’ heeft gemeld. 

Klik hier voor het BD-dossier over The Inside en Insaid

Oisterwijk heeft The Inside donderdagavond een dwangsom voor de overschreden geluidsnormen en het niet melden van het evenement in het vooruitzicht gesteld.

Wat Koopmans en Van Doorn betreft, is het intrekken van de vergunning de enige gepaste oplossing. De Raad van State hopen zij daar dit jaar in hoger beroep ook van te kunnen overtuigen.

Weer een feest

Zaterdag staat weer een feest in The Inside op stapel. Haenen heeft de buurt extra verkeersregelaars en beveiligers toegezegd, maar Koopmans en Van Doorn vinden dat het feest afgeblazen moet worden. 

Buren van de Brandweer was zelf overigens dik tevreden over het feest in samenwerking met het drankbedrijf Fireman. 'Vele liters Fireman, ontelbare pilsies en totale chaos', kaartte de groep een dag later op Facebook na. 

Buren van de Brandweer & Fireman  

Volgens omwonenden van The Inside is rondom het feest van afgelopen maandag in The Inside veel te veel misgegaan. Hun overzicht:

1. Het evenement is niet gemeld terwijl dit uiterlijk 7 september al bekend en er rond de 550 bezoekers zijn geweest n.a.v. hun reclame op Facebook.

2. De kaarten hiervoor konden door iedereen verkregen worden door de koop van flessen drank met de naam ‘Fireman Pyromania’. Het is dus zeker géén besloten verjaardagsfeestje geweest.

Aankondiging feest van Buren van de Brandweer & Fireman in The Inside
Volledig scherm
Aankondiging feest van Buren van de Brandweer & Fireman in The Inside © Facebook

3. Door het niet melden, is iedereen misleid en waren de hulpdiensten niet op de hoogte. Hierdoor konden zij ook niet adequaat reageren in geval van een calamiteit.

4. Er is – bewijsbaar - buiten op de parkeerplaats van The Inside drank geschonken en gedronken d.m.v. een tap-auto. Volledig in strijd met de reguliere vergunning en omdat het een ‘onbekend’ feest was, is er ook geen aparte vergunning voor verstrekt!

5. Buiten op het terrein stonden vlammenwerpers en ging een sirene meermalen af, ook bij het vertrek rond half drie ’s nachts. Los van de overlast is hier ook geen vergunning voor aangevraagd omdat het een ‘onbekend’ feest betrof! 

'Brandweerwagen' voor The Inside tijdens het feest van Buren van de Brandweer
Volledig scherm
'Brandweerwagen' voor The Inside tijdens het feest van Buren van de Brandweer © Han Koopmans
Buren van de Brandweer bedankt bezoekers van feest in The Inside
Volledig scherm
Buren van de Brandweer bedankt bezoekers van feest in The Inside © Facebook

‘BURGEMEESTER JANSSEN LAAT HET WÉÉR AFWETEN’

Op vrijdag 18 oktober stuurden 35 buurtbewoners die overlast van The Inside ondervinden, verdeeld over 21 adressen, onderstaande brief.

Maandag 14 oktober vond in The Inside een feest plaats met de naam “Secret Fireman & Buren van de Brandweer Event”. Een evenement waarbij diverse regels van de vergunningverlening schromelijk werden overtreden:

Het evenement vond plaats zonder dat voldaan was aan de verplichting in de vergunning om het van tevoren aan te melden;

Er werd zonder vergunning en toestemming buiten, op het parkeerterrein van The Inside, alcohol getapt en geschonken;

Er werd zonder vergunning en toestemming gebruik gemaakt van vuurwerktechnieken;

De toegestane geluidsnorm werd opnieuw overschreden;

Er werd tot diep in de nacht ernstige overlast veroorzaakt bij diverse buurtbewoners;

Kortom, wat er die avond en nacht gebeurde kon op geen enkele wijze door de beugel. De maat is bij ons, na dit zoveelste incident dan ook meer dan vol.

Diverse klachten zijn ingediend bij gemeente, politie en omgevingsdienst. Na het beloofde feitenonderzoek bleek het resultaat meer dan beschamend. Te triest voor woorden!

Vanwege de door de OMWB geconstateerde overtreding van de geluidsnorm werd, voor de zoveelste keer, een boete opgelegd. En dat was het dan!

Oh ja, Ambacht B.V. werd ook nog meegedeeld dat de gemeente voornemens is om ‘een last onder dwangsom op te leggen’ als Ambacht B.V. nogmaals een evenement niet van tevoren aanmeldt.

Voor de rest: géén enkele handhaving en/of sancties m.b.t. de andere geconstateerde ernstige overtredingen!

Vrij vertaald is dat “foei” zeggen tegen een ondernemer die iets flikt terwijl die ondernemer verduiveld goed weet dat wat hij doet absoluut niet mag of kan. Een ondernemer die daarvoor vervolgens, heel slim, zélf al sorry had gezegd. Zowel ’s nachts tegen enkele buurtbewoners als daarna in het algemeen via de pers.

Burgemeester Janssen, toch de eindverantwoordelijke voor handhaving, veiligheid en openbare orde, vindt het niet nodig om stevigere maatregelen te nemen en eindelijk eens te gaan handhaven.

Onvoorstelbaar, omdat zowel de veiligheid van bezoekers als buurtbewoners bij een mogelijke calamiteit in het geding komt omdat de hulpdiensten niet op de hoogte waren van dit feest!

Het blijft een terugkerend thema in Oisterwijk: de gemeente handhaaft niet, trekt elke serieuze klacht in twijfel en negeert in feite haar inwoners als zij het niet eens zijn met het beleid of keuzes die het college maakt.

Mede gebaseerd op onze ervaringen uit 2018 en 2019 met The Inside hebben wij burgemeester Janssen verzocht om voor twee aankomende feesten de geluidsnorm niet te verhogen. Dit is afgewezen. De motivatie en argumentatie om dit verzoek af te wijzen was, kort gezegd: “we hebben alles nu wel onder controle en er zijn goede afspraken gemaakt met buurtbewoners.”

Los van het feit dat dit bewijsbaar niet correct is, zijn alle aangevoerde argumenten uit de brief van burgemeester Janssen over het afwijzen van het verzoek, maandagavond in één klap van tafel geveegd. Gelogenstraft door de realiteit.

We willen niet van ‘ondermijning’ spreken, maar je zou toch verwachten dat de burgemeester zich realiseert dat hij door The Inside compleet voor schut is gezet. Je zou toch verwachten dat de burgemeester daar dan serieus actie op onderneemt. Zeker als eindverantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid.

Helaas, niets is minder waar. Het blijft weer bij wat slap gebeuzel voor de tribune en op alle aangegeven en controleerbare overtredingen wordt geen enkele actie ondernomen. Schandalig!

Weer leggen de buurtbewoners het af tegen de ondernemers, die kennelijk vrij spel hebben.

Los van The Inside is er sprake van onbegrijpelijke beslissingen. Gekoppeld aan enige andere vreemde acties van deze burgemeester zetten die ons aan het denken en roepen vragen op.

Is deze burgemeester nog wel geschikt om zijn functie uit te oefenen?

Is hij in staat om in geval van problemen de brug te slaan tussen openbaar bestuur en de burger?

Snapt hij nog wel wat er leeft bij de inwoners van Oisterwijk?

Of … je kunt het je haast niet voorstellen: “is er dan toch sprake van ondermijning”?

Deze vragen zullen wij binnenkort gefundeerd voorleggen aan de gemeenteraad.

Een gemeenteraad die o.i. meer gebruik zou moeten maken van haar democratische recht om de handelswijzen van B&W te controleren. Een van de hoofdtaken van de raad toch?!

Ingezonden door buurtbewoners van The Inside die bij burgemeester Janssen een verzoek hebben ingediend om voor twee aankomende feesten de geluidsnorm niet te verhogen.