Volledig scherm
Een arbeidsmigrant in Waterhuizen (archieffoto). © Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

Arbeidsmigranten op Tholen? Liefst bij de boer op het erf

THOLEN - Arbeidsmigranten op Tholen zouden buiten dorp of stad gehuisvest moeten worden. Tenminste, dat vindt een meerderheid van 1200 ondervraagde inwoners in de gemeente.

Arbeidsmigranten werken en wonen al jaren in de gemeente Tholen. Omdat er veel werk is, neemt de vraag naar onderdak ook toe. Om niet over één nacht ijs te gaan met het bepalen van het beleid daarvoor, ondervroeg de gemeente daarom haar inwoners met een enquête. Dinsdag werden de uitkomsten daarvan bekend.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden ziet liefst dat arbeidsmigranten buiten dorp of stad komen te wonen, bijvoorbeeld op het erf van een boer of tuinder. Als er toch binnen de bebouwde kom woonruimte gezocht wordt, dan liefst in leegstaande gebouwen die geschikt zijn gemaakt voor bewoning, antwoordt bijna de helft van de respondenten.

De meest genoemde reden waarom de respondenten het niet eens zijn met het huisvesten van arbeidsmigranten in de woonplaats, is overlast door geluid, parkeren en te veel mensen in één woning. Veel respondenten leggen daarbij de link met arbeidsmigranten die wonen in een woonwijk.