Volledig scherm
Jelle Brandt Corstius (links) en Gijs van Dam. © fotomontage ANP

Brandt Corstius toch vervolgd voor beschuldigen Gijs van Dam

updateJournalist Jelle Brandt Corstius moet zich alsnog voor de strafrechter verantwoorden voor het publiekelijk beschuldigen van tv-producent Gijs van Dam die hem zou hebben verkracht. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist. 

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder besloten om niet tot vervolging over te gaan. Tegen deze beslissing van het OM heeft Gijs van Dam, door Brandt Corstius beschuldigd van misbruik, beroep aangetekend. Peter Plasman, de advocaat van Van Dam, reageerde in eerste instantie opgetogen op dat het Hof de eerdere beslissing van het OM heeft teruggedraaid. Hij zei het strafproces met vertrouwen tegemoet te zien. Maar later kwam de advocaat daar toch weer op terug na een statement van Brandt Corstius. Van Dam heeft de aantijgingen altijd ontkend. Niet dat hij seksueel contact had met Brandt Corstius, maar wel dat er sprake was van dwang of drogeren. 

Jelle Brandt Corstius was niet voor commentaar bereikbaar. Wel kwam hij vandaag op sociale media met een korte verklaring, waarin hij ingaat op de beschuldigingen die hij twee jaar geleden uitte in onder meer dagblad Trouw. ,,Ik heb een stuk geschreven over een ervaring die ik als traumatisch heb ervaren. Met dit stuk wilde ik een stem geven aan de mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Iedereen die de moeite neemt om het stuk te lezen, zal concluderen dat de naam van Van Dam niet te traceren is. Ik maak mij dan ook geen zorgen over deze rechtszaak.”

De journalist en programmamaker vindt het jammer dat de zaak toch weer een vervolg krijgt. ,,Deze zaak gaat alleen maar narigheid opleveren voor beide partijen en hun naasten. De afgelopen jaren heb ik tevergeefs geprobeerd de andere partij daarvan te overtuigen via mediation en bemiddeling door advocaten en gemeenschappelijke vrienden. Ik was ervan overtuigd dat de enige manier voorwaarts is om met elkaar in gesprek te gaan, niet via de media, advocaten en rechtszaken maar face to face. Ik zit met een hoop vragen, en ik kan mij voorstellen dat Van Dam die ook heeft. Deze rechtszaak kent alleen maar verliezers.”

Advocaat Peter Plasman vindt de passage in de vandaag verspreide verklaring van Brandt Corstius - ‘een stem geven aan de mannelijke slachtoffers van seksueel geweld’- reden om namens Van Dam opnieuw aangifte te gaan doen wegens smaad én laster. ,,Hij heeft in die verklaring opnieuw laten blijken dat hij wil opkomen voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Daarmee impliceert hij opnieuw dat hij verkracht is en daar kan maar één naam mee in verband worden gebracht, namelijk die van mijn cliënt”, liet hij weten aan RTL Boulevard.

Brandt Corstius deed zijn beschuldigingen in 2017 in Trouw, het tv-programma De Wereld Draait Door en in het Radio 1 Journaal, zonder overigens de naam van zijn verkrachter te noemen. Wel bevestigde hij later dat het een man betrof die tegelijk met hem had gewerkt bij het programma Barend & Van Dorp. Naar aanleiding van deze uitlatingen werd Van Dam onderwerp van speculaties. Jelle Brand-Corstius staakte eind vorig jaar zijn juridische strijd om tv-producent Gijs van Dam alsnog te laten vervolgen. Zijn advocaat liet in december aan deze website weten: ,,Mijn cliënt heeft zijn doel bereikt.”

Geanonimiseerd

Volgens Brandt Corstius is hij in 2002 verkracht door tv-producent Gijs van Dam, toen ze beiden bij de talkshow Barend & Van Dorp werkten. Brandt Corstius deed daar in 2017 aangifte van. Hoewel het OM de zaak vorig jaar seponeerde, begon Van Dam een zogenoemde artikel 12-procedure om toch vervolging voor smaad en laster af te dwingen. Het Hof boog zich de afgelopen tijd over die zaak en vindt nu dat Brandt Corstius zich toch bij de strafrechter moet verantwoorden. 

Nico Meijering, de advocaat van Brandt Corstius, meldde vandaag in een schriftelijke reactie dat het vervolg van de zaak niet inhoudt dat Jelle zal worden vervolgd voor twee beschuldigingen: smaad én laster. De artikel 12-procedure heeft dat volgens Meijering uitgewezen. ,,Hiermee wordt nog eens onderstreept dat allesbehalve gezegd kan worden dat de uitlatingen van cliënt (Brandt Corstius, red.) in strijd met de waarheid zijn geweest. Opvallend in dit verband is dat ook namens Van Dam in deze procedure is aangegeven dat het beklag zich niet langer meer richtte op vervolging wegens laster. Wel heeft het Hof besloten dat de strafrechter zich zal moeten buigen over de vraag of sprake is van smaad (aantasting in de goede eer, red.).” De beschuldiging laster (kwaadsprekerij, red.) is dus niet meer aan de orde.

Net als Brandt Corstius vindt ook Meijering het ‘te betreuren dat de zaak opnieuw opgerakeld zal worden’. ,,Vooral omdat het nimmer de bedoeling van mijn cliënt is geweest dat de naam van Van Dam bekend zou worden. Van Dam heeft er destijds zelf voor gekozen naar buiten te treden.” Daarnaast heeft Brandt Corstius zich volgens de jurist ‘in de voorbije periode ingespannen om te bezien of een punt kan worden gezet achter deze kwestie. ,,Dit ondanks het feit dat cliënt publiekelijk ernstig belasterd is door onder meer de zaken om te draaien en hem tot dader te bestempelen.”

‘Geen seconde spijt’

Kort voor zijn aangifte deed Brandt Corstius zijn verhaal geanonimiseerd in dagblad Trouw. Hij schreef toen nog geen aangifte te kunnen en willen doen. ‘Het is zijn woord tegen het mijne’. Hij noemde niet de naam van de producent die hem zou hebben verkracht. Nadat het verhaal in de media kwam, deed Gijs van Dam aangifte van smaad en laster. Volgens Van Dam zou het geanonimiseerde media-statement van Brandt Corstius te makkelijk tot zijn naam zijn te herleiden. Hoewel Brandt Corstius de naam van Van Dam niet noemde, schoof de producent zelf aan in de talkshow van Jeroen Pauw. Hij erkende eenmalig seks gehad te hebben met Brandt Corstius, maar stelt dat dit geheel vrijwillig verliep.

Brandt Corstius zei eerder ‘geen seconde spijt’ te hebben gehad van zijn verhaal in Trouw. ,,Ik wist dat mijn zaak na zestien jaar niet gemakkelijk te bewijzen zou zijn. Sterker nog: het was juist een van de redenen dat ik in mijn publicatie in Trouw van 23 oktober de naam van mijn verkrachter niet genoemd heb. En ja, het is uiteraard frustrerend om voor leugenaar te worden uitgemaakt op de nationale televisie. Het is, zoals ik al in Trouw schreef, ‘mijn woord tegen het zijne’.”