Volledig scherm
Zo ging het er in de beginjaren aan toe. Kerkbanken werden soms uit de kerk verwijderd om plaats te maken voor de bedden. © West-Brabants Archief

Ziekentriduüm breidt zich uit over hele parochie

OUD GASTEL - Ruim zestig jaar was het ziekentriduüm in Oud Gastel voorbehouden aan Gastelse, Stampersgatse en Kruislandse parochianen. De formule van drie dagen gebed en bezinning verveelt na al die jaren nog steeds niet. Sterker nog: de andere geloofsgemeenschappen binnen de Bernardusparochie sluiten graag aan.

De ziekendriedaagse begint vandaag, dinsdag 10 juli, in zalencentrum 't Veerhuis in Oud Gastel. In vroeger jaren waren de eucharistievieringen in kerk en later kapel. De laatste jaren hoeven deelnemende langdurige zieken of ouderen zich niet steeds te verplaatsen tussen dorpshuis en kerk, maar komt de pastoor naar 't Veerhuis. Bij de zestigste editie was dat de bisschop. 

Martien van Zundert van de organisatie bevestigt dat de Bernardusparochie gevraagd heeft voortaan voor parochianen uit het hele werkgebied de ziekenzalving op touw te zetten. ,,Dat willen we graag doen, mits we in die dorpen contactpersonen kunnen vinden. Vanwege de privacywet krijgen we vanuit het doktersoverleg geen adressen meer van mensen, die tot onze doelgroep behoren.''

De organisatie is daarom in de 'nieuwe' dorpen Oudenbosch, Hoeven, Bosschenhoofd en Standdaarbuiten op zoek naar mensen, die vanuit hun netwerk deelnemers voor het ziekentriduüm kunnen uitnodigen. Van Zundert kan hen alleen maar aanmoedigen. ,,Jarenlang stond het programma bol van de serieuze zaken. Bezinning is nog steeds belangrikjk, maar anno 2018 is er ook ruimte voor vreugde en vermaak.''

Drie dagen achtereen komen ouderen en zieken bijeen. Dagelijks is er 's ochtends een dienst en in de middaguren een lof of ziekenzalving. Het pastoresteam wisselt elkaar daarin af. ,,We hebben een mis met drie heren, waar vind je dat nog?'', lacht Van Zundert.

De animo voor de driedaagse blijft onverminderd groot. Van Zundert meldt dat de groep vrijwilligers is voorbereid op de komst van tachtig langdurig zieken en mensen, die om welke reden dan ook aan huis gebonden zijn. ,,In de hoogtijdagen van het rijke roomse leven waren dat er misschien honderd. Daar ligt voor ons ook wel het maximum.''

Dit jaar zijn er voor het eerst vijf mensen uit Oudenbosch bij. Het lijntje met de nieuwkomers is daarmee voorzichtig gelegd. Net als voorgaande jaren heeft het triduüm een thema. Dit jaar is dat 'zaaien en oogsten'. Het keert volgens Van Zundert terug in de preken van de pastoor, maar er komt ook iemand spreken over de agrarische aspecten van zaaien en oogsten. 

De vrijwilligers ontzorgen de deelnemers door ze te halen en weer thuis te brengen. Er is koffie en thee in de ochtend en lunch tussen de middag. Donderdag is voor de gelovigen de ziekenzalving een belangrijk moment. Maar ook de bingo mag niet zonder meer van het programma geschrapt worden. Die staat daarom dinsdag op de rol.

  1. Aan de Heistraat in Hoeven rijdt bijna iedereen veel te hard
    PREMIUM

    Aan de Heistraat in Hoeven rijdt bijna iedereen veel te hard

    HOEVEN - In de Heistraat tussen de dorpskom van Hoeven en de A58 wordt veel te hard gereden. In opdracht van de gemeente Halderberge zijn vorig jaar verkeerstellingen uitgevoerd. Die toen aan dat 93 procent van de automobilisten de maximum snelheid van zestig kilometer per uur overschrijdt. Het gemeentebestuur noemt de uitkomsten verontrustend, hetgeen ook raadslid Gisela van Beek (Lokaal Halderberge) al suggereerde in vragen aan het college.