Sociale woningbouw in de wijk Bouverijen in Breda-Noord.
Volledig scherm
Sociale woningbouw in de wijk Bouverijen in Breda-Noord. © Alwel/BN DeStem

Wooncorporatie Alwel ligt wel goed bij huurders en gemeenten

ROOSENDAAL - De fusie tussen de corporaties Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen in Roosendaal is niet voor niks geweest. Alwel draait nu een paar jaar en ligt wel goed bij alle mensen en organisaties die met deze huisvester te maken hebben. 

Tonny van de Ven, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Alwel in Breda.
Volledig scherm
Tonny van de Ven, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Alwel in Breda. © Alwel

Uit het rapport Maatschappelijke Visitatie blijkt dat Alwel dikke voldoendes scoort. ,,Daar mag je mee thuis komen!” zegt Alwel-directeur Tonny van de Ven.

Wooncorporaties worden langs alle kanten scherp in de gaten gehouden. De minister van Volkshuisvesting oefent toezicht uit, maar omdat de meeste corporaties ook heel veel geld hebben geleend, wordt ook de financiële handel en wandel gecontroleerd.

Met de - ook verplichte - visitatie wordt onderzocht wat de maatschappelijke prestaties van een verhuurder zijn. Hoe denken gemeenten en huurders over de club?  Van groot belang voor Alwel, want de cijfers van vóór de fusie kunnen worden vergeleken met de actuele uitkomsten.

Hoger scoren

,,Na de fusie scoren we hoger", zegt Tonny van de Ven. ,,Dat is belangrijk want de fusie was er onder meer om meer te kunnen betekenen voor huurders en gemeenten.” Alwel is actief in vooral Roosendaal, Etten-Leur en Breda. De resultaten verschillen soms per gemeente.

Quote

Et­ten-Leur is op dat gebied ambitieus en facili­teert ons maximaal

Tonny van de Ven, Alwel

Zo maakt Alwel elk jaar afspraken met de gemeenten over bijvoorbeeld nieuwbouw. In Etten-Leur is veel nieuwbouw gerealiseerd, in Roosendaal en Breda beduidend minder. Van de Ven: ,,Etten-Leur is op dat gebied ambitieus en faciliteert ons maximaal. Bovendien heeft Etten-Leur eigen grondposities.”

Zo moeten de woningen voor de spoedzoekers in Roosendaal er uit komen te zien.
Volledig scherm
Zo moeten de woningen voor de spoedzoekers in Roosendaal er uit komen te zien. © © Alwel

De gemeente Etten-Leur beschikt dus over veel eigen grond. ,,Breda heeft geen grondposities, dus kan ons veel moeilijker faciliteren. In Roosendaal gaat het met de komst van Stadsoevers een stuk beter. Wij gaan een deel van Stadsoevers realiseren.”

Quote

In Roosendaal gaat het met de komst van Stadsoe­vers een stuk beter. Wij gaan een deel van Stadsoe­vers realiseren

Tonny van de Ven, Alwel

De huurdersorganisaties in de drie gemeenten zijn ook zeer ingenomen met de fusie. Niet vreemd, want de fusie leverde de corporatie een voordeel van 12 miljoen euro op. Dat geld is rechtstreeks naar de huurdersverenigingen gegaan. Die konden het geld steken in duurzaamheidsmaatregelen en -producten voor de huurders.

Voorzitter Jan de Kraan van de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur, wethouder Jan Paantjens en Tonny van de Ven van Alwel bij de presentatie van Prestatieafspraken 2019.
Volledig scherm
Voorzitter Jan de Kraan van de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur, wethouder Jan Paantjens en Tonny van de Ven van Alwel bij de presentatie van Prestatieafspraken 2019. © Hélène Schenk

Is er dan niets te verbeteren>? Jazeker. De visitatiecommissie vindt dat Alwel meer werk moet maken van de samenwerking met zorg- en welzijnspartijen. Tonny van de Ven: ,,We werken steeds meer met verwarde en kwetsbare personen en op dat gebied moeten we beter samenwerken met zorgorganisaties. Maar corporaties zijn geen zorgverleners!”

Sneller verduurzamen

Terugkijkend op de fusie zegt Van de Ven: ,,De fusie was er om meer te kunnen presteren voor de bewoners, sneller te verduurzamen, meer te bouwen en de dienstverlening te verbeteren. En dat is gelukt.”