Volledig scherm
Will Meurer © WOS Halderberge

Will Meurer heeft VN-missie volbracht en is nu klaar voor het raadslidmaatschap in Halderberge

OUDENBOSCH - De gemeenteraad van Halderberge ondergaat donderdag een wijziging in samenstelling. Het Stampersgatse raadslid Nel de Ruiter van WOS Halderberge trekt zich wegens persoonlijke omstandigheden terug, Haar plaats wordt ingenomen door Will Meurer, eveneens uit Stampersgat.

Meurer stond bij de verkiezingen vierde op de lijst. De WOS haalde drie zetels. Hij mocht in april vorig jaar na de collegevorming feitelijk al plaatsnemen in de raadzaal, maar kreeg toen van de Verenigde Naties het aanbod om een jaar in New York te gaan werken. 

Quote

Voor de tweede keer deze raadsperio­de wisselt de gemeente­raad Halderber­ge van samenstel­ling.

Bij defensie zat de inmiddels 57-jarige kapitein-luitenant ter zee al aan de pensioengerechtigde leeftijd. De klus om samen met een Amerikaanse en Duitse collega te werken aan nieuw VN-beleid op het gebied van veiligheid van uitgezonden defensiepersoneel kon hij niet laten lopen. In zijn vroegere veldwerk gold hij als dé specialist op het gebied van Explosieven Opruimings Dienst (EOD) bij vredesmissies.

Vacature

Een maand geleden was de mondiale opdracht voltooid en keerde Will Meurer terug naar West-Brabant. Zijn plaatsvervanger in de raad was Anton Tielen, die hoeft niet weg. Nu de als derde gekozen Nel de Ruiter te kennen heeft gegeven het werk als raadslid neer te leggen, ontstaat een vacature. In de raadsvergadering van donderdagavond worden de geloofsbrieven van de beroepsmilitair onderzocht, waarna hij wordt benoemd als nieuws raadlid van WOS Halderberge.

Paantjens

Bij het CDA bestaat de kans dat Jan Paantjens terugkeert nu hij afscheid heeft genomen als tijdelijk wethouder van Etten-Leur. Ad van Tetering, die de plaats van Paantjens in de Halderbergse raad innam, laat weten dat daar nog geen besluit over gevallen is. Van Tetering viel aanvankelijk buiten de boot omdat partijgenoten Ruud Beerendonk en Simone Dirven met voorkeursstemmen gekozen werden. Toen het CDA Etten-Leur een beroep deed op Jan Paantjens om het wethoudersschap waar te nemen, keerde Van Tetering in de raadszaal van Oudenbosch terug.