Volledig scherm
Informatie over vacatures. © ANP XTRA

Werkplein kost gemeente Roosendaal bijna 9,5 ton euro meer dan begroot

ROOSENDAAL - Het Werkplein Hart van West-Brabant kampt over de eerste helft van 2019 met een flinke financiële tegenvaller van 1,7 miljoen euro. De deelnemende gemeenten moeten deze extra lasten moeten betalen en voor Roosendaal betekent dat een onverwachte bijdrage van bijna 950.000 euro. 

Dat staat te lezen in de stukken waar de gemeenteraad van Roosendaal donderdag over vergadert.

Het Werkplein Hart van West-Brabant is er voor alle inwoners van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.Het helpt mensen op het gebied van werk, inkomensondersteuning, werken naar vermogen, armoede of sociaal isolement. 

Stijging

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen voor de kostenstijging bij het Werkplein. Op de eerste plaats is binnen het programma Inkomen het aantal bijstandsklanten gestegen met 1 procent. Dit was niet de planning, want die ging uit van een daling over heel 2019 met 3 procent. 

Volledig scherm
Werkplein © Werkplein

In 2018 daalde het bestand bijstandsklanten zelfs met 6 procent. Gevolg van die daling is wel dat in het huidige klantenbestand van het Werkplein relatief veel mensen zitten die erg moeilijk aan werk kunnen komen. Daarnaast is de AOW-leeftijd met vier maanden verhoogd waardoor mensen later uitstromen. En dan zijn er de onontkoombare kostenstijgingen, zoals de verhoging van de CAO en een stijging van de pensioenpremies. 

Beperking

Voorts heeft het Werkplein in de eerste helft van dit jaar meer mensen met een handicap geplaatst op regulier werk. Een werkgever die mensen met een beperking in dienst neemt krijgt loonkostensubsidie van het Werkplein. Dit jaar en de komende jaren zullen deze subsidies alleen maar toenemen, zo is de verwachting. Dit jaar wordt er 8 ton meer aan subsidie verstrekt dan was begroot.

Volledig scherm
© Irene Wouters

Hoesten

Al met al stijgt de bijdrage van de gemeente Roosendaal aan het Werkplein dit jaar van 36.941.000 euro naar 37.891.000 euro. Overigens hoeft de gemeente dit geld niet alleen op te hoesten. Van het Rijk ontvangt de gemeente zogeheten BUIG-gelden en de hoogte daarvan voor dit jaar wordt geschat op dik 30 miljoen euro. Binnenkort worden de definitieve bedragen bekend. 

Besparingen

Het Roosendaalse college stelt nu wel enkele eisen aan het Werkplein. Zo verwacht het college dat de stijging van het uitkeringsbestand nog voor het einde van het jaar wordt omgebogen, zodat er op 31 december niet méér uitkeringsdossiers zijn dan op 1 januari van dit jaar. Ook wordt verwacht dat het Werkplein ‘kritisch naar de bedrijfsvoeringslasten kijkt en zoekt naar besparingen'.