Weerbaarheid centaal bij aanpak verslavingspreventie

Rucphen - Weerbaarheid staat centraal bij alle activiteiten waarmee de gemeente Rucphen wil proberen verslaving onder jongeren te bestrijden en het gebruik van alcohol en drugs te verminderen of te beëindigen. Jongeren mogen niet zomaar bezwijken onder druk van anderen toch alcohol of drugs te nuttigen. 

"Wij willen dat jongeren stevig in hun schoenen staan en 'nee' kunnen zeggen'', aldus wethouder Martien de Bruijn over het project verslavingspreventie dat in 2017 een vervolg krijgt. "Het gebruik van verslavende middelen zoals alcohol en drugs willen we zoveel mogelijk voorkomen, maar we willen ook voorkomen dat jongeren teveel gamen of te veel met social media bezig zijn.  Onderzoek heeft aangetoond dat gebruik van verslavende middelen in combinatie met onverstandig gebruik van social media,  geestelijke of lichamelijke schade kan opleveren. Daarom richten wij ons daarbij ook op de ouders. Dat is een proces van de lange adem'', vervolgt de wethouder.

De gemeente werkt bij de invulling en uitvoering van het verslavingsbeleid nauw samen met gemeenten uit de regio, maar heeft ook een aantal projecten voor de Rucphense situatie. Dat is gebeurd in samenspraak met andere instanties zoals scholen, huisartsen, politie, Novadic Kentron, maatschappelijk werk,  GGD en jongerenwerk.