Voor Halderberge veranderde er veel in 2016

OUDENBOSCH - Het twintigste jaar van de gemeente Halderberge was een jaar van veranderingen. Dat zei burgemeester Jobke Vonk-Vedder dinsdagavond aan het begin van haar eerste nieuwjaarstoespraak. Veranderingen waar ze zelf ook deel van uitmaakt.

In 21 dagen burgemeesterschap bleek ze inmiddels goed bijgepraat over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Terugkijkend passeerde de realisatie van de Zuidelijk Omlegging om Oudenbosch  de revue, maar ook de nieuwe vraaggerichte website en de aftrap van de te bouwen brede scholen. Alles onder de noemer veranderingen.

Maatschappelijke veranderingen zijn er ook. Vonk-Vedder: ,,Met een terugtrekkende overheid wordt een beroep gedaan op zelfredzaamheid van de bewoners. Halderberge heeft met de pilot overheidsparticipatie daar een belangrijke stap in gezet. Het gaf bestuurders, ondernemers en inwoners veel inspiratie.''

Daaruit zijn initiatieven ontstaan als de nieuwe Samenstichting Hoeven. ,,Bovendien is heel Hoeven na donderdag buurtpreventieproof.'' De samenstelling van de toekomstvisie middels een aantal 'Dromen, Denken en Doen-bijeenkomsten' in alle dorpen was voor de burgemeester eveneens een voorbeeld van grotere burgerbetrokkenheid. 

Een fysieke verandering was de verhuizing van het politiebureau naar de hal van het gemeentehuis. ,,Het zorgt voor intensievere samenwerking, zoals we die ook kennen met andere gemeenten op het gebied van veiligheid en kostenbesparende samenwerking in de D6-gemeenten.'' 

We kunnen in Halderberge gelukkig terugkijken op een rustige jaarwisseling. Dat is mede dankzij de inzet van onze hulpdiensten en de inzet van onze eigen ambtenaren, onder andere vanuit de Buitendienst en veiligheid. Al deze mensen zorgen voor onze veiligheid, niet alleen met Oud en Nieuw, maar het gehele jaar door. Ik wil ze daar van harte voor bedanken.

Bestuurlijk wees de burgemeester op de drie bestuurswisselingen binnen het college. Tot slot riep ze de 250 aanwezigen in het gemeentehuis op de democratie nieuw leven in te roepen. ,,Ga in maart stemmen, dat is uw recht. Behalve een hoge opkomst is de betrokkenheid van inwoners minstens zo belangrijk. In Halderberge wil ik graag een verbindende rol spelen met als hamvraag: hoe houden we de leefbaarheid in alle kernen hoog?''