Valse start Economische Koepel

OUDENBOSCH - Vurig waren de pleidooien van de Ondernemerskring Halderberge, het Markland College en de Toeristische adviesgroep. De oprichting van een Economische Koepelorganisatie is nodig om de 'slapende reus' Halderberge wakker te maken. Daar is ook wethouder Frits Harteveld van overtuigd. De koepelorganisatie is een uitvloeisel van de economische visienota. Met het instellen van een ondernemersfonds uit een OZB-verhoging op bedrijven kan de nieuwe stichting ambities op het gebied van promotie, aankleding en veiligheid waarmaken. Maar dan moeten volgens de gemeenteraad wel alle neuzen dezelfde kant op staan.

Daar wringt hem momenteel nog de schoen. Binnen de ZLTO en de Halderbergse bedrijven op Borchwerf ontbreekt het aan draagvlak voor de nieuwe stichting. Bestuurslid Jeanette van den Broek lichtte dat donderdag toe. ,,Voor de agrariërs is het enkel een lastenverhoging en sponsoring van de recreatie en toeristische tak. Wij hebben al een provinciaal fonds waarmee we innovatieve projecten kunnen financieren." Ook de bedrijven op Borchwerf zijn principieel tegen een lastenverhoging. Voor de kleine ondernemersclub uit Stampersgat is de lastenstijging financieel niet op te brengen. ,,Zij vinden leefbaarheid een taak van de gemeente", aldus Harteveld. Hoewel tien partijen (ondernemersclubs, onderwijs en gemeente) in de startblokken staan om de EKH op te richten, rees bij een aantal politieke fracties donderdag twijfels over de solidariteit onder alle betrokken partners.

Harteveld legde uit dat de gemeente zelf een fikse duit in het zakje doet. Hij beloofde voor de raadsvergadering van 15 december alsnog met de weigerende partijen aan tafel te gaan.