Volledig scherm
ANP

Uniform huurtarief na twintig jaar in Halderberge

OUDENBOSCH - Wie een vergaderzaaltje in Hoevens dorpshuis Het Kompas afhuurt betaalt daar een heel andere prijs voor dan een soortgelijke ruimte in Fidei et Arti te Oudenbosch. Daar willen burgemeester en wethouders van Halderberge vanaf. In overleg met de gebruikers stapt de gemeente over op een uniform huurtarief wat geldt voor alle gemeentelijke gebouwen.

Wethouder Jan Paantjens vindt dat twintig jaar na de gemeentelijke herindeling de verschillen in huurtarieven genivelleerd moeten worden. ,,Het moet geen verschil meer maken waar je in onze dorpen van de gemeentelijke accommodaties gebruik maakt. In de loop der tijd zijn bepaalde privileges en scheefgroei in de huren ontstaan. Dat gaan we geleidelijk aan recht trekken.''

De gebruikers betalen vanaf 1 januari volgend jaar allemaal gelijke huur berekend op een vierkante meterprijs. Gekozen is voor een aflopende compensatieregeling van tien jaar. Paantjens legt uit dat het voor sommige verenigingen immers duurder uit kan vallen. ,,Daarom gaan we stap voor stap te werk. Dat kan door een geleidelijke afbouw van de huisvestingskosten om te voorkomen dat verenigingen in één keer de contributie flink moet verhogen. Daar is niemand bij gebaat.''

Anderzijds zijn er ook gebruikers, die door het uniforme huurtarief goedkoper uit zijn. Een gewenningsperiode van tien jaar is volgens Paantjens daarom verantwoord. ,,Tussentijds zullen we het aanpassingen evalueren met de gebruikers.''

Het streven is er overigens op gericht om zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen af te stoten en in particuliere handen over te dragen. Dat gaat niet vanzelf en veelal onder de boekwaarde. Recentelijk kon Halderberge sporthallen De Beuk en De Parrestee van de hand doen. Het college wil een werkgroep instellen die leegkomende gemeentelijke gebouwen monitort. Alle gebruikers worden binnenkort schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe huurtarieven. De maatregelen vloeien voort uit eerdere bezuinigingen op de gemeentelijke accommodaties.