Uniek Zouavenmuseum jubileert met 70-jarig bestaan (video)

OUDENBOSCH - Uniek op de wereld, het Nederlands Zouavenmuseum. Duizenden pauselijke soldaten trokken in tussen 1860 en 1870 naar Rome om de Paus te beschermen tegen de legers van Garibaldi. Hun geschiedenis is bewaard gebleven in het voormalige raadhuis van Oudenbosch op de Markt.

Komende zaterdag viert het Zouavenmuseum haar 70-jarig bestaan. Het is bovendien 150 jaar geleden dat de Slag bij Mentana plaats vond, een overwinning voor de Zouaven.

Oudenbosch was in de jaren 1864 tot 1870 het voornaamste verzamel- en vertrekpunt voor de aspirant-zouaven vanuit Nederland. Hier waren verschillende redenen voor. Pastoor Hellemons had in Rome gestudeerd. Hij was heel enthousiast over wat hij daar gezien had en probeerde van Oudenbosch een klein Rome te maken. 

Zo zorgde hij voor de komst van de broeders van St. Louis en de bouw van de basiliek. Hellemons had tijdens zijn studietijd in Rome de latere Paus Pius IX leren kennen. Toen deze paus in 1861 zijn oproep deed voor hulp in de strijd tegen de Italianen ondersteunde Hellemons dit van harte.

Tenslotte had Oudenbosch een station. De vrijwilligers kwamen hier samen en ze werden opgevangen door broeder Bernardinus van de broeders van St. Louis. Met de trein gingen zij daarna van Oudenbosch naar Brussel. Hier kregen zij een medische keuring. Voornamelijk werd naar het uiterlijk gekeken. Na goedkeuring vertrokken zij van Brussel verder naar Rome. In totaal telde het regiment strijders voor de Paus 11.000 man. Het merendeel (3181) kwam uit Nederland.

Nadat de laatste zouaaf in 1946 overleed, werd de zouavenbond ontbonden. Intussen had broeder Christofoor van Langen van de broeders van Saint Louis al veel spullen uit de zouaventijd verzameld. 

Op 17 augustus 1947 werd het zouavenmuseum in de Bisschopppelijke Kweekschool geopend. Na een kortstondige huisvesting op de hoek Pastoor Hellemonsstraat/Doelpad (waar nu jeugdcircus Don Bosco zit) vond het museum in 1975 zijn definitieve bestemming aan de Markt 31, de voormalige burgemeesterswoning en raadhuis.

In de video legt voorzitter Gabriel van der Heijde uit wat de pronkstukken uit de collectie zijn te weten het vaandel van Mentana en Remington-geweer.

Volledig scherm
Gabriel van der Heijde. © Wim van den Broek

Zaterdag wordt het jubileum gevierd met opnames en beeldmateriaal van de opening in 1947 met onder meer als sprekers broeder Christofoor en pastoor Van Leeuwen, de laatste voorzitter van de Zouavenbond. Zondag is het museum vanwege de Nationale Museumweek gratis toegankelijk van 14.00 tot 17.00 uur.