'Tolberg geen item voor Burgerakkoord'

door Franka van der Rijt

Er is weinig kans dat een betere verkeersontsluiting voor Tolberg wordt meegenomen in de stadsgesprekken met de burgers over de besteding van het miljoenenoverschot in Roosendaal. Grootste partij Roosendaalse Lijst vindt dat die gesprekken moeten gaan over onderwerpen waar álle inwoners van de gemeente profijt van hebben. ,,Denk aan lastenverlichting, het onderhoud van wegen en groen en de werkgelegenheid. En dus niet over iets dat in één wijk speelt'', motiveert fractieleider Eric de Regt van Roosendaalse Lijst.

De Regt voelt daarom niets voor aansluiting bij verwoede pogingen van coalitiegenoot CDA en oppositiepartijen VLP en PvdA om de Tolbergontsluiting hoog op de politieke agenda te krijgen en de al vele jaren slepende kwestie, als het even kan, 'mee te nemen' in een Burgerakkoord over het uitgeven van de miljoenen. CDA-raadslid Robert Breedveld pleit juist wel voor dat laatste. Maar volgens De Regt is 'Tolberg' geen topprioriteit in de Mobiliteitsagenda die is afgetikt door de gemeenteraad. ,,Eerst actueel onderzoek of die ontsluiting echt noodzakelijk is en hoeveel die gaat kosten'', aldus de voorman van de Roosendaalse Lijst.

Op vragen van de VLP liet VVD-wethouder Cees Lok onlangs weten dat een betere ontsluiting van de Willem Dreesweg-Zuid grofweg 10 miljoen kost en aan de noordkant van de Willem Dreesweg zo'n 15 miljoen. Alle reden, vindt VLP-raadslid Jos Heeren, om jaarlijks consequent te sparen via een investeringsreserve. Voor de VLP is Tolberg een belangrijk item richting de raadsverkiezingen 2018.

Tolbergbewoner Rumo van Oers, die in november steun kreeg van CDA'er Breedveld bij een online-petitie voor betere verkeersontsluiting, voert op 31 januari overleg met Rijkswaterstaat en de gemeente Roosendaal over de mogelijkheden (op termijn) van een extra afslag vanaf de A58 richting Thorbeckelaan in Tolberg. Maar Van Oers wil ook praten over maatregelen zoals invoering van éénrichtingsverkeer in de Sportstraat. Tolberg wordt vaak geplaagd door verkeersopstoppingen bij de spoorwegovergangen aan de Willem Dreesweg. Dat leidt volgens bewoners tot gevaarlijke situaties en veel vertraging bij het in- en uitrijden van de wijk. Wethouder Lok heeft meermaals laten blijken dat hij de noodzaak van ingrijpen (nog) niet ziet.