'Stank biomineralen is vier keer hoger'

De biomineralenfabriek in Roosendaal levert vier keer meer stank op dan de gemeente heeft laten berekenen. Dat zegt het bureau Witteveen+Bos, dat voor de politieke partij VLP het geurrapport heeft getoetst. Het bureau is eerder door de gemeente Oss ingehuurd bij een rechtszaak tegen de provincie over een in Oss gevestigde mestfabriek.

De ingenieurs zeggen dat Roosendaal de situatie in de eigen gemeente liet vergelijken met een bestaande mestdrogerij in Oirschot. De VLP concludeert dat dit een vergelijking is van 'appels met peren', omdat de mest in Oirschot al een keer vergist is en die in Roosendaal vers is. Ook is de technische installatie in de drogerijen anders.

De VLP heeft er eerder op aangedrongen de biomineralenfabriek niet in Roosendaal te vestigen vanwege de overlast die de fractie verwacht voor omwonenden, in bijvoorbeeld de wijk Westrand. Gewezen wordt naar industrieterrein Moerdijk als goed alternatief.

De fabriek komt in Roosendaal vanwege de restwarmte die wordt gebruik van afvalverbrander Suez. De gemeente Roosendaal wilde gisteren geen reactie geven omdat het rapport een aanvulling is op een eerder ingediend bezwaar tegen de milieuvergunning. Over het bezwaar valt in februari een besluit.