Rucphen wil zuidelijke omleiding veel eerder dan rond 2020

RUCPHEN - Nu Rucphen toch volop bezig is met de noordelijke omleidingen, wil de gemeente in één keer door. Vooruitlopend op een gesprek met gedeputeerde Christophe van der Maat dat pas in de tweede week van januari plaatsvindt, heeft de gemeente er bij de provincie ook schriftelijk al op aangedrongen de zuidelijke omleiding versneld te realiseren.

Om meerdere redenen vindt Rucphen het niet verantwoord daarmee te wachten tot 2020 (of nog langer), zoals eerder met de provincie is afgesproken. Rucphen heeft er alle belang bij dat de zuidelijke omleiding die de Zundertseweg vanaf de kruising met de Scherpenbergsebaan en de Voreneindseweg moet verbinden met de Industriestraat eerder wordt aangelegd. 

Als de Helakkerstraat en de Vosdonkseweg volgend jaar zijn doorgetrokken, is de Industriestraat gekoppeld aan die noordelijke trajecten van de omleiding. Met een zuidelijke verbinding erbij, is het werk helemaal af en hoeft de gemeente geen maatregelen meer te nemen op het als gevaarlijk bekend staande gedeelte van de Zundertseweg waarvan het eigenaar is. Juist dat stukje van de Zundertseweg wordt verkeersluwer als de omleiding er ligt.