Waar haalt Rucphen in de nabije toekomst de energie vandaan?
Volledig scherm
Waar haalt Rucphen in de nabije toekomst de energie vandaan? © Thinkstock

Rucphen vreest hoge kosten energietransitie

RUCPHEN - Wordt Rucphen meegezogen in landelijke en provinciale keuzes als het om energiebronnen gaat? En kan de gemeente zelf nog bepalen of ze voor of tegen zonne- of windenergie is? Deze vragen stonden centraal in een speciale raadsvergadering over de gevolgen van het landelijk Klimaatakkkoord. Met name over de uiteindelijke kosten voor de burger leeft brede zorg.

Tijdens het ingelaste overleg regende het dinsdagavond interrupties. Een PVV-motie om vanwege de vele onzekerheden nu al ‘nee’ te zeggen tegen een toekomstschets voor West-Brabant kreeg alleen steun van D66. Ook het PVV-pleidooi om naar energiebronnen als waterstof en kernenergie te kijken sneuvelde, net als het idee om de kwestie aan de burgers voor te leggen via een referendum.

Baas in eigen gemeente

De wethouder ontraadde de PVV-motie Baas in eigen gemeente. Volgens hem zou Rucphens zichzelf met die stap volkomen buitenspel zetten, ook in relatie tot omliggende gemeenten. Tegen de regionaal opgestelde plannen stemmen betekent volgens hem zeker niet dat Rucphen een eigen koers kan varen. ,,We moeten de handschoen oppakken, anders grijpen hogere overheden in.’’

Uiteindelijk kreeg de regionale blauwdruk voor een energietransitie genoeg maar toch opvallend voorzichtige steun. De visie kan resulteren in vijf tot zes windturbines bij Sprundel en Schijf. Maar zo ver is het nu nog niet. Bedenkingen liggen vooral bij de dreigende kosten, nu meer en meer blijkt dat het Klimaatakkoord door het rijk veel te laag is becijferd.

Standpunten bepalen

Wethouder René Lazeroms benadrukte keer op keer dat de regionale visie al in mei verdere uitwerking krijgt. Op dat moment is er nog alle ruimte voor de raad om standpunten te bepalen, zei hij. Niettemin werd Lazeroms bestookt met vragen of een ‘ja’ tegen deze toekomstschets neerkomt op een stap die geen terugkeer meer mogelijk maakt.

Quote

Ik hou niet van druk van bovenaf

Hans Gordeijns, RVP

Bij zijn verdediging van het voorstel kreeg Lazeroms vooral assistentie van CDA en RVP. Maar ook bij de grootste coalitiepartij leven twijfels. ,,Ik hou niet van druk van bovenaf’’, verwoordde RVP-raadslid Hans Gordeijns de twijfels bij zijn fractie. Lazeroms’ eigen VVD ijverde met name voor stimuleringsregelingen voor burgers en het vormen van een gemeentelijke reserve om de energietransitie te kunnen betalen.