Volledig scherm
Nieuwbouw van stadswoningen op Wipwei de eerste fase Stadsoevers in Roosendaal. Foto Pix4Profs / Peter van Trijen © Pix4Profs / Peter van Trijen

Roosendaal strooit met miljoenen

ROOSENDAAL - Het gaat de gemeente Roosendaal financieel voor de wind. Reden voor het college van B en W komend jaar 2,3 miljoen euro extra in de stad te steken. 

,,Dankzij het financiële beleid dat we de afgelopen jaren hebben gevoerd, kunnen we nu extra geld in de stad steken", aldus wethouder Toine Theunis (Financiën).

In de kadernota, die woensdag naar buiten is gebracht, sommen B en W een waslijst aan investeringen op die het college in 2020 doet. Vanuit de reserves steekt men 2 miljoen in het innovatiefonds. Dat wordt onder meer gebruikt om duizend appartementen van Alwel in de wijk Westrand aan te sluiten op het warmtenet waarmee nu al gebouwen in Stadsoevers worden verwarmd. 

,,Het warmtenet bestaat uit restwarmte van de afvalcentrale. Daarvan is meer beschikbaar dan we nodig hebben om heel Roosendaal te verwarmen. Reden een onderzoek in te stellen om ook andere wijken aan te sluiten op dit net", zegt Theunis.

Ster van Roosendaal

Acht ton is nodig om het project 'Ster van Roosendaal - Tuin van Van Hasselt' te realiseren. Dit project verbindt de tuinen van het Tongerlohuis en het Koetshuis. Theunis: ,,Op deze manier ontstaat een grote binnenstedelijke tuin. Dit plan ligt al een tijdje, maar komend jaar gaan we het echt waarmaken."

Volledig scherm
De plannen voor de tuin tussen het De Kring, Tongerlohuis en Koetshuis. Tekening Schaap en Sturm architecten © Schaap en Sturm architecten

B en W steken miljoenen in het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Alleen al voor Bovendonk 111, dat het cultuurhuis van de stad moet worden, is een bedrag van 1,3 tot 1,5 miljoen nodig. Voor overige gemeentelijke panden maakt het college 2 miljoen vrij. Er komt een pilot om winkels in de binnenstad via gemeenschappelijke bevoorrading van goederen te voorzien. Hierdoor komt er minder (vracht)verkeer in de stad.

Ook het verbeteren van de veiligheid staat op de agenda. Voor het tegengaan van woningeninbraken, overvallen en straatroven is 250.000 euro extra gereserveerd. Onder meer wordt het aantal straathoekwerkers uitgebreid.
B en W kondigen een onderzoek aan naar de toekomst van de buurthuizen. Daarvoor is 350.000 euro ingeboekt. 

Buurthuizen

Vanaf 2021 verwacht het college jaarlijks 150 mille extra nodig te hebben om de gemeenschapshuizen 'futureproof' te maken/houden. Theunis: ,,In het verleden is flink bezuinigd op de buurthuizen. We willen daar nu weer in investeren."

Ook voor de Roosendaalse jeugd wordt extra geld uitgetrokken, net als voor scholing van (jonge) arbeidsmigranten. ,,Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van Roosendaal. We hebben ze hard nodig. Daarom maken we geld vrij voor bijscholing en taalcursussen."
De gemeenteraad bespreekt 4 juli de kadernota.

Volledig scherm
IPTCBron BUURTHUIS KALSDONK IN ROOSENDAAL. SCHETSONTWERP © Buurthuis Kalsdonk