Volledig scherm
bestuursleden agrarische natuurvereniging brabantse wal ad backx(l) en jan denissen lopen over het wandelpad boerenland bij nispen foto peter van trijen

Regelingen stimuleren komst van meer natuur op West-Brabants platteland

nispenNISPEN - De Stika-regeling biedt grondbezitters in het buitengebied geld als zij ruimte maken voor natuur. De regeling is verlengd tot 2020.

,,Op weg naar de bloemenrand op korte afstand van zijn boerderijwoning, houdt melkveehouder Jan Denissen even de pas in bij een uilenkast op zijn erf. ,,Dit hoort er ook bij. Ook dit is agrarisch natuurbeheer'', zegt de inwoner van Nispen.

Denissen is voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal. Voornaamste doel van deze vereniging is het bevorderen van natuur- en landschapsbeheer in het buitengebied op de Brabantse Wal.

,,Niet alleen agrariërs kunnen zich aansluiten.Ook burgers en bedrijven in het buitengebied zijn welkom'', zegt secretaris Ad Backx. De vereniging is in november 2011 opgericht, telt circa 100 leden en heeft de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht als werkgebied. Zelf heeft Denissen zich aangesloten bij de ANV uit de overtuiging dat het buitengebied er voor iedereen is. ,,Niet alleen voor de productie van melk, aardappelen en andere landbouwgewassen.''

Perceel
Agrariërs en andere bewoners en bedrijven in het buitengebied kunnen tegen een vergoeding een perceel beschikbaar stellen voor de natuur. Dat kan bijvoorbeeld zijn door bloemrijke akkerranden of houtwallen aan te leggen, een amfibiepoel in te richten of door ruimte te creëren voor een wandelpad. Backx: ,,Het gaat nadrukkelijk niet om een subsidie, maar om een vergoeding. Als agrariërs een stuk grond voor natuur vrijmaken, kunnen ze er immers niets op verbouwen.''

Regelingen
Voor bewoners van het buitengebied die voor agrarisch natuurbeheer kiezen, zijn er verschillende regelingen. Een daarvan is de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika). De maatregel bestaat sinds eind 2008. Alleen al tussen 2012 en 2016 stelden de gemeenten in West-Brabant, de provincie en waterschap Brabantse Delta in totaal 1.274.000 euro beschikbaar. Het Brabantse Landschap zorgt in samenwerking met de agrarische natuurverenigingen Drimmelen, Brabantse Wal en Tussen Baronie en Markiezaat voor de uitvoering van de projecten. Daarnaast is er sinds 2016 een regeling van agrarisch natuurbeheer vanuit Collectieven. Daarvoor zijn er vergoedingen vanuit het Rijk en EU. De ANV is medeoprichter van Collectief ANB West-Brabant. Backx: ,,Vroeger sloot het Rijk de contracten met de deelnemers af. Nu gebeurt dat door de Collectieven. Door een efficiënte aanpak zijn de overheadkosten aanzienlijk verminderd en blijdt meer over voor natuurontwikkeling.''

Elke agrarische natuurvereniging heeft een gebiedscoördinator. ,,Voor de ANV Brabantse Wal is dat Ernst Verwer'', zegt Backx. ,,Ernst is in het gebied de herkenbare man voor alle regelingen.''

Deelnemers
Tot dusver hebben in West-Brabant 330 deelnemers gebruikgemaakt van de Stika-regeling. Denissen doet zelf ook mee. Twee jaar geleden heeft hij op zijn land een bloemenrand aangelegd en ruimte vrijgemaakt voor een wandelpad dat 400 meter lang is. ,,In deze tijd van het jaar is er natuurlijk niet zo veel te zien'', zegt de melkveehouder. Maar als in het voorjaar de margrieten en andere bloemen in bloei staan, krijg ik veel reacties van wandelaars die zeggen dat ze het prachtig vinden.''

De Stika-regeling voor West-Brabant is onlangs tot 2020 verlengd. De gemeente Woensdrecht, die tussen 2012 en 2016 niet meedeed, is nu weer van partij. ,,In totaal is 850.000 euro beschikbaar, maar dat wordt meer'', zegt Backx. ,,Daarom gaan we vol enthousiasme verder met de projecten en proberen we door onder meer voorlichting en excursies ons werk nog beter onder de aandacht te brengen.''