Volledig scherm
Het ontwerp van de Brede School

Raad wil vaart houden in aanleg brede schoolterrein

HOEVEN - Begin oktober moeten alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Maar de gemeenteraad van Halderberge is er niet gerust op dat de bouw van de brede school in Hoeven parallel loopt met de aanleg van de buitenruimte en infrastructuur. De gemeenteraad moest eerst ja zeggen tegen een extra investering van 378.000 euro voor dat laatste. Eerder al moest ook bij de bouw van de Gastelse brede school geld bij. In beide gevallen wist de gemeente geen aanbestedingsvoordeel te behalen.

,,Niet bepaald een vlekkeloos proces'', oordeelde Thomas Melisse (VVD), ,,Het gaat niet in het gewenste tempo en niet binnen het budget.'' Hij vond dat ondanks het vele overleg de direct omwonenden niet goed gehoord zijn. ,,Zij zijn verrast door de aanleg van een dubbel fietspad en de verkeersafwikkeling van gemotoriseerd verkeer.'' Melisse vroeg naar de parkeersituatie bij voetbalvereniging Hoeven tegen de school aan. Om het gestagneerde bouwplannetje Hofstede te stimuleren, pleitte de liberaal voor meer groen.

Wethouder Jan Paantjens zei het aantal parkeervakken bij VV Hoeven nog te willen herijken, waarmee een amendement van de VVD mogelijk overbodig wordt. Om de vaart erin te houden, opperde Paantjens bij de onderhandse aanbesteding een financiële prikkel toe te passen. Tegelijkertijd had hij twijfel om er nóg meer geld in te stoppen.

Voor aanvang van het debat roemde directeur Marjon de Gronckel van de nieuwe fusieschool Reuzelaar en Lindelommer het goed doordachte plan waarin de verkeersveiligheid voorop staat. ,,De school is langs twee kanten met de fiets te bereiken. Er komen twee fietsstallingen en er zijn veilige oversteekplaatsen op beide aanvoerroutes.'' Raadslid Gert Logt (VDG) knikte bevestigend. ,,Zo had het bij de brede school in Oud Gastel ook gemoeten.'' Daar zijn veel parkeervakken ingeleverd voor de kiss & ridezone.

Verdere vertraging was volgens niemand wenselijk. CDA-raadslid Ad van Tetering opperde zelfs een extra raadsvergadering om tijd te winnen, maar volgens de wethouder is alles haalbaar met nog één onzekerheid: de noodzakelijke aanleg van een waterberging al dan niet ondergronds. Na de gemeenteraadsvergadering van 2 februari begint Halderberge meteen de aanbestedingsprocedure.