Overname Roosendaalse peuterspeelzalen niet rond

De overname van Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR) door  Kober kinderopvang uit Breda gaat op 1 januari niet door. SPR-directeur Ko van Aalst zegt meer tijd nodig te hebben. ,,Beter een goed voorbereid besluit, dan halfslachtig en snel'', bevestigt Van Aalst zijn werkwijze. Ook al kon de directeur om die reden bij de kerstborrel zijn personeel geen duidelijkheid geven over hun toekomst. Evenmin is die er voor de ouders van wie de kinderen worden opgevangen.

SPR wil stoppen met de 25 peutergroepen die in Roosendaal allemaal zijn gekoppeld aan een basisschool. De grootste scholenstichting KPO gaat peuterspeelzalen opnemen in de integrale kindercentra waardoor het bestaansrecht van SPR verdwijnt. Die ontwikkeling is ingezet, maar nog niet zo ver dat deze dreiging al erg groot is.

 Van Aalst wil graag dat Kober de peuterspeelzalen bij de basisscholen plaatst en niet daarvan loskoppelt om ze onder te brengen is losstaande kinderdagverblijven. Een tweede punt is de zorg om het personeel.