Volledig scherm
Ervaren inwoners van Roosendaal meer of minder drugsoverlast in vergelijking met twee jaar geleden? Dat wordt nu onderzocht. Ook honderden inwoners van Bergen op Zoom krijgen na de zomervakantie vragen over de impact van drugsgebruik- en handel. © Suzanne Scharenborg

Nieuw onderzoek naar drugsoverlast Roosendaal en Bergen op Zoom

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Hoe is het in Roosendaal en Bergen op Zoom gesteld met drugsoverlast? Die vraag stelt onderzoeker Edward van der Torre de komende maanden aan honderden inwoners.  

In Roosendaal is het onderzoek van Van der Torre een vervolg op de drugsmonitor die hij twee jaar geleden opstelde. ,,We vonden het deze keer verstandig om samen op te trekken. Ons beleid is grotendeels hetzelfde, tien jaar geleden besloten we samen om de coffeeshops te sluiten. We streven naar veilige gemeenten, daarom is het goed dat opnieuw wordt onderzocht wat de stand van zaken rond drugsoverlast is", aldus de woordvoerders van beide gemeenten.  

Straatenquêtes

Van der Torre heeft veel criminologisch onderzoek verricht. Hij geeft inmiddels ook ruim vijftien jaar les aan de Politieacademie in Apeldoorn. ,,Deze week ben ik begonnen met het afnemen van straatenquêtes in Roosendaal. Dat doe ik op vijf verschillende locaties, per locatie interview ik vijftig personen. Na de zomervakantie ga ik Bergen op Zoom aan de slag. Ik probeer in beeld te brengen welke maatschappelijke impact drugscriminaliteit- en overlast hebben. Is er bijvoorbeeld sprake van ondermijnende drugscriminaliteit?", aldus Van der Torre.

Hij verwacht de onderzoeksresultaten in december klaar te hebben. ,,Ik praat niet alleen met inwoners, maar ook met vertegenwoordigers van politie, gemeente, wijkraden en buurtpreventieteams. Het is interessant om te zien of de huidige situatie vergelijkbaar is met twee jaar geleden."

Kwetsbare wijken

Uit Van der Torres onderzoek uit 2016 bleek dat in kwetsbare Roosendaalse wijken als Kalsdonk, Kroeven en Westrand de zichtbare drugscriminaliteit en drugsoverlast  weer toenam. ,,De politie reageerde in het recente verleden (ten tijde van het Courageteam, red.) alert op drugsoverlast en nu al enkele jaren niet meer, zo kregen we steeds weer te horen." In Kalsdonk, Kroeven en Westrand zag ongeveer 45 procent van de respondenten (zeer) vaak illegale drugshandel. In Langdonk lag dit op 31 procent. 

Het is de vraag of uit het nieuwe onderzoek zal blijken of de overlast door de komst van de Roosendaalse drugssquad (snelle interventie van politie en gemeente na melding van drugsoverlast) is afgenomen. Vorig jaar bleek uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de overlast van drugsgebruik en drugshandel in niet één Nederlandse stad zo groot was als in Roosendaal. De Veiligheidsmonitor gaf niet aan hoe is het gesteld met de overlast in Bergen op Zoom, omdat alleen gemeenten met 70.000 of meer inwoners zijn onderzocht.